Valtakunnallinen Teekkarilakkipäivä 30.9.2020

Laita lakki päähän! Teekkarilakkipäivä on tarkoitettu kaikille teekkarilakin omistajille, niin opiskelijoille kuin diplomi-insinööreille ja arkkitehdeillekin.
muu tapahtuma
30.09.2020 -
08:00 to 23:00

Teekkarilakkia saa vapaasti käyttää vapusta syyskuun loppuun asti. Nyt on viimeinen tilaisuutesi ulkoiluttaa lakkiasi ennen ensi vuoden vappua!

Teekkarilakkeja on olemassa monen näköisiä, ikäisiä ja kokoisia – niin kuin lakkien kantajiakin. Teekkarilakkipäivänä haluamme tuoda esiin teekkariuden monimuotoisuuden.

Missä ikinä oletkin, yliopistolla, toimistolla tai kotona, osallistu päivään ottamalla itsestäsi kuva lakki päässä ja postaa se someen hashtagilla eli aihetunnisteella #teekkarilakkipäivä #teknologmössansdag #teekkaricapday. Voit halutessasi jakaa kuvan yhteydessä myös lakkimuistojasi tai kertoa, mitä lakki sinulle merkitsee.

Arvomme kaikkien Instagramissa Teekkarilakkipäivään osallistuneiden kesken keräilyharvinaisuuksia: kolme Arabian tupsumukia!

Tutustu teekkarilakin historiaan

Löydät tapahtuman myös Facebookista.

 

NATIONAL TEEKKARI CAP DAY 30.9.2020

Put your teekkari caps on! The Teekkari Cap Day is intended for everyone who owns a teekkari cap, whether they are students or academic engineers and architects who have already graduated.

The teekkari cap can be worn freely from May Day to the end of September. So now is your last chance to don the cap until next year's May Day!

The teekkari cap comes in many looks, ages and sizes – just like the people who wear them. On Teekkari Cap Day we wish to highlight the diversity of teekkariness.

Wherever you are, at the university, at the office or at home, you can participate in the day by taking a selfie of yourself wearing the cap and posting it on social media using the hashtags #teekkarilakkipäivä #teekkaricapday #teknologmössansdag. If you want, you can also use the same hashtags to share your best teekkari cap memories together with your photo, or to talk about what the cap means to you.

There will also be a raffle among all the participants of Teekkari Cap Day on Instagram where we will be handing out some rare collectibles: three tassel mugs from Arabia!

The event is also on Facebook.