Nuorten osaajien forum

Nuorten osaajien forum on ainutlaatuinen valmennus TEKin nuorille jäsenille oman ammatillisen vaikuttavuuden kehittämiseen.

In English below.

nuorten osaajien forum online / young professionalS forum

TEKin nuorten osaajien forumissa kehitetään niitä työelämän taitoja, joihin akateeminen koulutus ei ole täysin pystynyt vastaamaan. Valmennukseen voivat ilmoittautua TEKin valmistuneet nuoret jäsenet(alle 40-vuotiaita), jotka ovat kiinnostuneita omasta ammatillisesta kehittymisestään ja valmiita panostamaan siihen.

Forum tarjoaa tukea oman ammatillisen vaikuttavuuden parantamiseen, nykyisen tai tulevan johtajuusosaamisen sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Valmennus perustuu inspiroivien alustusten lisäksi fasilitoituun ryhmätyöskentelyyn, vertaissparraukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn.

Nuorten osaajien forumeita järjestetään vuosittain ja ne ovat TEKin jäsenille maksuttomia. (Arvo 1 200 € + alv)

 Valmennukseen ilmoittautuneiden tulee sitoutua osallistumaan jokaiseen neljään valmennuskertaan sekä oman pienryhmänsä tapaamisiin valmennuskertojen väleissä.

Young professionals forum 2

Are you an ambitious young TEK member who wants to invest in your career? Are you interested in getting to know other young engineering and technology professionals in your area and create networks? If yes, TEK Young professionals' forum is for you!

Young Professionals' Forum is a coaching and training programme for TEK members under 40 years who are interested in investing time in their professional and personal development. In YPF you will gain tools and advice on improving your professional influence, leadership skills, interaction, and personal brand. The forum consists of inspiring keynotes, facilitated group assignments, peer-to-peer sparring and independent work.

  1. Hybridi Workshop 21.10.2021 at 17-20 (You can join via Zoom or you can come to TEK's office)
  2. Online Workshop 25.11.2021 at 17-20 (Workshop is in Zoom)
  3. Online Workshop 27.01.2022 at 17-20 (Workshop is in Zoom)
  4. Hybridi Workshop 17.02.2022 at 17-20 (You can join via Zoom or you can come to TEK's office)

NUORTEN OSAAJIEN FORUM 1 

Workshop 9.9.2021 kello 17-20 
Workshop 14.10.2021 kello 17-20
Workshop 16.12.2021 kello 17-20
Workshop 20.1.2021 kello 17-20 (Rajoitusten salliessa mahdollisuus osallistua hybridinä)

 

VALMENTAJAT / Coaches


Jari Ylitalo, TkT

Jari toimii tällä hetkellä yliopistonlehtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella, johtamisen kouluttajana Aalto-yliopiston täydennyskoulutusohjelmissa sekä johtajuus- ja vuorovaikutusvalmentajana.

Jari on tutkijana kiinnostunut johtajuuden kehittämisen menettelyistä ja erityisesti niiden vaikuttavuudesta. Lisäksi hän on perehtynyt erilaisten kumppanuus- ja verkostosuhteiden kehittämiseen. Jarilla on pitkä ja monipuolinen kokemus johtamisen ja vuorovaikutteisuuden valmentamisesta yliopistollisissa täydennyskoulutusohjelmissa, yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa.Tuukka Kostamo, DI

Tuukka on tohtoriopiskelija Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella, jossa hän viimeistelee väitöskirjaansa johtajuuspuheesta. Tuukka on kiinnostunut siitä, miten arkielämän käytännöt sekä puhumisen tavat muokkaavat johtajuutta organisaatioissa.

Aalto-yliopistossa Tuukka on toiminut yritysten kanssa toteutetuissa tutkimus- ja kehityshankkeissa tutkijana ja projektipäällikkönä. Johtajuutta Tuukka on opettanut useilla Aalto-yliopiston kursseilla vuodesta 2008 alkaen.

aiempien nuorten osaajien forumin OSALLISTUJIEN FIILIKSIÄ

"Koulutustausta takaa yhteisen ajatusmaailman, minkä takia vuorovaikutus on vaivatonta ja tulee tunne yhteisöön kuulumisesta. Lisäksi sparraussessiot pienryhmissä olivat hienoja kokemuksia.”"

Nuorten osaajien Forumiin osallistunut tekin jäsen

"Suosittelen valmennusta ehdottomasti muillekin. Varsinkin, jos on muuten vaikeaa nipistää aikaa oman kehityksen pohtimiselle ja reflektoinnille."

NUORTEN OSAAJIEN FORUMIIN OSALLISTUNUT TEKIN JÄSEN

Asiasanat: