Maailmanparannusforum
Foorumi

Maailmanparannusfoorumi 2023: Näkökulmia tulevaisuuden parempaan työelämään

TEKin ja YKAn (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut) yhteinen Maailmanparannusfoorumi on valmennusohjelma, jonka avulla kehität valmiuksia aikamme viheliäisten ongelmien ratkomiseen niin työssä kuin sen ulkopuolella. Inspiroivat asiantuntija-alustukset, ryhmäharjoitukset ja valmennuskertojen väliset tehtävät takaavat mahdollisuuden sukeltaa itseen ja ympäröivään yhteiskuntaan uusilla tavoilla.   

Syksyn 2023 valmennusohjelman teema on Näkökulmia tulevaisuuden parempaan työelämään. Hae mukaan valmennukseen 23.8. mennessä! Valintapäätöksistä ilmoitetaan 25.8. mennessä. Tutustu eri osallistumistapoihin alempaa ennen hakemista.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Tapahtuman tiedot

Päivämäärä

06.09-07.12.2023

Aika

17:00

Paikka

Teams & TEKin koulutustilat

Näytä kartalla ›

Teemat

Kestävä kehitys

Kieli

Suomi

Maailmanparannusfoorumi

Maailmanparannusfoorumi on lämminhenkinen ja inklusiivinen tapa jäsentää omaa itseä ja ympäröivää maailmaa sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Ajatusten avoin jakaminen ja yhteisen turvallisen tilan luominen ovat valmennuksen keskiössä. Parhaimmillaan valmennus tarjoaa mahdollisuuden löytää elinikäinen vertaisverkosto aikamme suurimpien haasteiden pohtimiseen.

Maailmanparannusfoorumi järjestetään yhteistyössä TEKin ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kanssa. Valmennus koostuu neljästä valmennuskerrasta syyskuun ja joulukuun välisenä aikana. Koulutuskertojen välissä osallistujat tekevät sekä itsenäisiä että ryhmätehtäviä ja pohtivat käsiteltäviä aiheita seuraavaa kertaa varten. Maailmanparannusfoorumi on tarkoitettu TEKin jäsenille, joilla on innostusta ja halua pohtia ympäröivää maailmaa ja omaa roolia sen kehittämisessä. Osallistujilta odotetaan sitoutumista ja aktiivisuutta koko koulutusjakson ajan.

Valmennukseen otetaan mukaan enimmillään 50 osallistujaa TEKiltä ja 50 osallistujaa YKAlta. Valmennus on hybridimuotoinen.

Teema: Näkökulmia tulevaisuuden hyvään työelämään

Vuoden 2023 Maailmanparannusfoorumissa tutustumme näkökulmiin, miten yhteiskuntaa tulisi kehittää, jotta työelämä olisi nykyistä parempaa tukien samalla kestävää kehitystä. Tuottavuuden ja hyvinvoinnin ripeästä kehityksestä huolimatta yhä useampi voi työelämässä pahoin esimerkiksi kiireen, riittämättömyyden tai työn merkityksettömyyden vuoksi. Kolmella ensimmäisellä valmennuskerralla tutustumme asiantuntija-alustusten pohjalta muutosvoimiin, jotka voisivat paitsi pelastaa maailman ympäristökriiseiltä, myös tukea ihmisten hyvinvointia ja vahvaa taloutta. Etenemme valmennuksessa isosta kuvasta työpaikkatasolle: ensimmäisellä valmennuskerralla pohdimme ekologista jälleenrakennusta ja taloutta, toisella valmennuskerralla kestävyysmurroksen edelläkävijöihin ja hyvinvoinnin edistämiseen, ja kolmannella valmennuskerralla työyhteisöjen kehittämiseen yhdenvertaisuuden ja vallankäytön näkökulmista. Neljännellä valmennuskerralla nivomme valmennuksen kokonaisuutta yhteen ja tarjoamme työkaluja oman uran kehittämiseksi omien arvojen mukaiseen suuntaan.

Osallistumisvaihtoehdot

Tänä vuonna valmennukseen on kaksi osallistumistapaa: valmennusohjelma kokonaisuudessaan tai pelkät webinaarit.

Valmennusohjelmassa osallistujat tekevät valmennuskertojen välillä pienryhmissä kotitehtäviä, joiden hedelmiä esitellään viimeisellä valmennuskerralla. Valmennuksen toteutus nojaa vahvasti pienryhmissä käytäviin keskusteluihin niin valmennuskertojen aikana kuin niiden välillä. Valmennuskertojen aikana käytävissä pienryhmäkeskusteluissa ryhmien kokoonpanot vaihtelevat jotta valmennuksessa myös tutustuu uusiin ihmisiin ja ajatuksiin. Valmennuskertojen välillä tehdään tehtäviä omassa vakiopienryhmässä. Valmennusohjelmaan aktiivisesti osallistuneet saavat valmennuksesta sähköisen osaamismerkin. 

Pelkät webinaarit kattavat nimensä mukaisesti vain valmennuskerrat. Osallistujat voivat valita osallistuvatko valmennuskerroilla pelkkään asiantuntija-alustukseen vai myös sen jälkeisiin pienryhmäkeskusteluihin. 

Valmennuksen aikataulu ja alustava sisältö

Oli innostavaa, inspiroivaa ja todella hyödyllistä. Kahden eri tieteenalan osaajien törmäyttäminen on loistava idea. Tunnelma oli lämmin ja kepeä, vaikka aiheet ja asiat isoja ja raskaita.
- Maailmanparannusfoorumin 2022 osallistuja
Jussi Ahokas

1. valmennuskerran alustaja: Jussi Ahokas, BIOS-tutkimusyksikkö

Jussi Ahokas (Jussi Ahokas, YTM, ekonomisti, väitöskirjatutkija) toimii BIOS-tutkimusryhmässä ekonomistina ja tekee väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistoon. Ahokas on yhteiskuntatieteiden maisteri (kansantaloustiede), joka on aiemmin toiminut tutkijana muun muassa Valtion talouden tutkimuskeskuksessa ja pääekonomina SOSTE:ssa. Hänen tutkimuskohteinaan ovat olleet muun muassa Suomen talouden rakenne sekä suomalainen talouspolitiikka.

Eeva Houtbeckers

2. valmennuskerran alustaja: Eeva Houtbeckers, Untame Lab ja Turun yliopisto

Eeva Houtbeckers on yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkija, Untame-kollektiivin toinen perustaja (untame.fi) ja uuden tieteellisen aikakauslehden Degrowthin toimituskunnan perustajajäsen (degrowthjournal.org). Hän toimii erikoistutkijana Turun yliopistolla Postfossiilinen työ -hankkeessa (2023–2024, http://sites.utu.fi/pofotyo). Vuonna 2016 hän väitteli Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulun organisaatiot ja johtaminen -aineesta yhteiskunnallisten mikroyrittäjien työstä. Vuosina 2017–2022 hän toimi tukijatohtorina Aalto-yliopiston Muotoilun laitoksella säätiörahoituksella. Tutkimus käsitteli etnografisesti työtä ja toimeentuloa kasvutalouden jälkeen Suomessa, ja siihen kuului osallistumista aloitteisiin, jotka käsittelevät kohtuutta, omavaraisuutta sekä maan ja metsien käyttöä (esim. meidanmetsamme.org). Eeva kirjoittaa apurahahankkeen aineiston pohjalta kirjaa ja muita tekstejä.

Susi Nousiainen

3. valmennuskerran alustaja: Susi Nousiainen

Susi Nousiainen on inklusiivisuuden asiantuntija, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten välistä vuorovaikutusta, niin että jokaisella on mahdollisuus osallistua. Nousiainen on kirjallisuuden maisteri ja tekee Lapin yliopistossa inklusiivisuuden johtamisen väitöskirjaa, joka käsittelee ihmisten vuorovaikutuksesta inklusiivisuuteen liittyvissä konflikteissa. Tämän lisäksi Nousiainen kouluttaa ja kirjoittaa aiheesta, mm. kolumneja Kauppalehteen ja toimii apurahatutkijana Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa, jossa tutkitaan eriarvoisuuden tuottaminen "amisnuoriin" liittyvässä kielenkäytössä. 

Heikki Koponen

4. valmennuskerran alustaja: Heikki Koponen

Neljännellä valmennuskerralla kuulemme Heikki Koposen (Manager, Market Analysis and Sourcing, Fortum) inspiroivan uratarinan. Puheenvuorossa kuulemme näkökulmia, millä konkreettisilla keinoilla omaa työuraa voi kehittää omien arvojen mukaiseen suuntaan. Heikki on tuotantotalouden diplomi-insinööri, jonka intohimona on edistää hyvinvoivien luonnon ekosysteemien ja ihmiskunnan mahtumista samalle, yhteiselle planeetalle. Heikin ammatillisiin kiinnostuksiin lukeutuvat muun muassa vähäpäästöinen sähköntuotanto, energiavarastot ja vetytalous.

Heini Hult-Miekkavaara

4. valmennuskerran alustaja: Heini Hult-Miekkavaara

Heini Hult-Miekkavaara (Helsingin yliopisto) työskentelee uraohjauksen asiantuntijana. Hän on myös yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusstrategian jalkauttamisen ohjausryhmän jäsen, ja mukana Teachers for Sustainability -verkostossa. Heinillä on pitkä kokemus uravalmennuksesta ja urapalveluiden kehittämisestä Akavalaisissa ammattiliitoissa, ja etenkin tekkiläisten ja ykalaisten työurista. Viime vuosina hän on perehtynyt Green Guidanceen ja uraohjauksen transformatiiviseen rooliin kestävyyssiirtymässä. Heini on Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n perustajajäseniä.

Sofi Perikangas

Valmennuksen fasilitaattori: Sofi Perikangas

Sofi Perikangas on strateginen palvelumuotoilija, tutkija ja kouluttaja. Hänellä on vuosien kokemus palvelumuotoilusta, palveluorganisaatioiden kehittämisestä ja eri alojen ammattilaisten valmentamisesta. Sofi on erikoistunut verkostoajatteluun ja transitiotutkimukseen sekä siihen, kuinka muotoilun työkalut ja ammattimainen fasilitointi tukevat vuorovaikutusta, tiedon tuottamista ja kestävämmän tulevaisuuden luomista.

Jussi-Pekka Teini
Jussi-Pekka Teini
Engineering Sustainability