Ihmisiä istumassa ja kuuntelemassa puhujaa

Nuorten osaajien forum

Nuorten osaajien forum on ainutlaatuinen valmennus TEKin nuorille jäsenille oman ammatillisen vaikuttavuuden kehittämiseen. Tervetuloa mukaan!
image with text

Mikä on Nuorten osaajien forum?

TEKin Nuorten osaajien forumissa kehitetään niitä työelämän taitoja, joihin akateeminen koulutus ei ole täysin pystynyt vastaamaan. Valmennukseen voivat ilmoittautua TEKin nuoret jäsenet (alle 40-vuotiaat), jotka ovat kiinnostuneita omasta ammatillisesta kehittymisestään ja valmiita panostamaan siihen.

Forum tarjoaa tukea oman ammatillisen vaikuttavuuden parantamiseen, nykyisen tai tulevan johtajuusosaamisen, vuorovaikutustaitojen sekä henkilöbrändin kehittämiseen. Valmennus perustuu inspiroivien alustusten lisäksi fasilitoituun ryhmätyöskentelyyn, vertaissparraukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn. 

Nuorten osaajien forum on TEKin jäsenille maksuton (arvo 1 200 € + alv). 

Valmennukseen ilmoittautuneiden tulee sitoutua osallistumaan jokaiseen neljään valmennuskertaan sekä oman pienryhmänsä tapaamisiin valmennuskertojen väleissä.

Haku englanninkieliseen forumiin on auki 20.10. asti. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 

Kuka voi ilmoittautua?

Nuorten osaajien forumiin voivat ilmoittautua TEKin täysjäsenet (ei opiskelijajäsenet), jotka ovat alle 35-vuotiaita ja kiinnostuneita omasta ammatillisesta kehittymisestään sekä valmiita panostamaan siihen. Valmennukseen ilmoittautuneiden tulee sitoutua osallistumaan jokaiseen neljään valmennuskertaan sekä oman pienryhmänsä tapaamisiin valmennuskertojen väleissä.

 

Valmentajat

Jari Ylitalo

Jari Ylitalo, TkT

Jari toimii tällä hetkellä yliopistonlehtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella, johtamisen kouluttajana Aalto-yliopiston täydennyskoulutusohjelmissa sekä johtajuus- ja vuorovaikutusvalmentajana. Jari on tutkijana kiinnostunut johtajuuden kehittämisen menettelyistä ja erityisesti niiden vaikuttavuudesta. Lisäksi hän on perehtynyt erilaisten kumppanuus- ja verkostosuhteiden kehittämiseen. Jarilla on pitkä ja monipuolinen kokemus johtamisen ja vuorovaikutteisuuden valmentamisesta yliopistollisissa täydennyskoulutusohjelmissa, yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa.

Tuukka Kostamo NOF

Tuukka Kostamo, DI

Tuukka on tohtoriopiskelija Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella, jossa hän viimeistelee väitöskirjaansa johtajuuspuheesta. Tuukka on kiinnostunut siitä, miten arkielämän käytännöt sekä puhumisen tavat muokkaavat johtajuutta organisaatioissa. Aalto-yliopistossa Tuukka on toiminut yritysten kanssa toteutetuissa tutkimus- ja kehityshankkeissa tutkijana ja projektipäällikkönä. Johtajuutta Tuukka on opettanut useilla Aalto-yliopiston kursseilla vuodesta 2008 alkaen.

”Koulutustausta takaa yhteisen ajatusmaailman, minkä takia vuorovaikutus on vaivatonta ja tulee tunne yhteisöön kuulumisesta.”
- Osallistujan palaute
”Suosittelen valmennusta ehdottomasti muillekin. Varsinkin, jos on muuten vaikeaa nipistää aikaa oman kehityksen pohtimiselle ja reflektoinnille.”
- Osallistujan palaute