Kolme henkilöä kahvilassa

Foorumit

TEKin foorumeissa pääset kehittämään taitojasi esihenkilönä, nuorena ammattilaisena tai maailmanparantajana. Foorumeissa keskeisessä roolissa on vertaisryhmätyöskentely muiden osallistujien kanssa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Maailmanparannusforum

Maailmanparannusfoorumi

YKAn ja TEKin Maailmanparannusfoorumissa saat ja kehität työkaluja aikamme kinkkisten ongelmien ratkomiseen niin työssä kuin omassa elämässäsi. Inspiroivat keynote-puhujat, ryhmäharjoitukset ja valmennuskertojen väliset itsenäiset reflektointitehtävät takaavat mahdollisuuden sukeltaa itseen ja ympäröivään yhteiskuntaan uusilla tavoilla.

Maailmanparannusfoorumi on lämminhenkinen ja inklusiivinen tapa jäsentää omaa itseä ja ympäröivää maailmaa sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Ajatusten avoin jakaminen ja yhteisen turvallisen tilan luominen ovat foorumin keskiössä. Parhaimmillaan foorumi tarjoaa mahdollisuuden löytää elinikäinen vertaisverkosto aikamme haasteiden pohdintaan.

Ilmoittaudu mukaan
Ihmisiä istuu pöydissä tapahtumasalissa

Nuorten osaajien foorumi

TEKin Nuorten osaajien foorumissa kehitetään niitä työelämän taitoja, joihin akateeminen koulutus ei ole täysin pystynyt vastaamaan. Valmennukseen voivat ilmoittautua TEKin nuoret jäsenet (alle 40-vuotiaat), jotka ovat kiinnostuneita omasta ammatillisesta kehittymisestään ja valmiita panostamaan siihen.

Foorumi tarjoaa tukea oman ammatillisen vaikuttavuuden parantamiseen, nykyisen tai tulevan johtajuusosaamisen, vuorovaikutustaitojen sekä henkilöbrändin kehittämiseen. Valmennus perustuu inspiroivien alustusten lisäksi fasilitoituun ryhmätyöskentelyyn, vertaissparraukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn. 

Ilmoittaudu mukaan
Jäsenyys, yhteistyö, luento, puhuja

Ekaa kertaa esihenkilönä -foorumi

Ekaa kertaa esihenkilönä on ainutlaatuinen valmennus TEKin jäsenille, jotka ovat tuoreita esihenkilöitä, projektipäälliköitä tai team leadeja. Foorumin tavoitteena on auttaa rakentamaan vahva perusta omalle johtamistyölle. 

Foorumi koostuu työpajoista, henkilökohtaisista harjoituksista sekä vertaistyöskentelystä. Osallistujilla on mahdollisuus kehittää omia johtamiskäytänteitä entistä toimivammiksi, pohtia asiantuntijuuden ja johtamisen yhteensovittamista, vakiinnuttaa itselleen sopivat jatkuvan kehittymisen tavat sekä jakaa kokemuksia samanlaisessa uravaiheessa olevien kollegoiden kanssa. 

Seuraava valmennus toteutetaan mahdollisesti syksyllä 2022.