Henkilö nauraa, kannettava tietokone pöydällä

Ekaa kertaa esihenkilönä

Ekaa kertaa esihenkilönä on ainutlaatuinen valmennus TEKin jäsenille, jotka ovat tuoreita esihenkilöitä, projektipäälliköitä tai team leadeja. Tervetuloa mukaan!
image with text

TEKin Ekaa kertaa esihenkilönä -valmennuksen tavoitteena on tukea tuoreita esihenkilöitä ja vastaavissa vastuurooleissa aloittaneita rakentamaan vahva perusta omalle johtamistyölle. Nämä vuoden 2021 ja 2022 aikana toteutettavat valmennukset ovat samalla pilotteja, joissa kehitetään TEKin tarjoamia ammatillisen kehittymisen jäsenpalveluita entistä vaikuttavammiksi. 

Työskentely koostuu viidestä työpajasta, henkilökohtaisista harjoituksista sekä vertaistyöskentelystä. Osallistujilla on mahdollisuus kehittää omia johtamiskäytänteitä entistä toimivammiksi, pohtia asiantuntijuuden ja johtamisen yhteensovittamista, vakiinnuttaa itselleen sopivat jatkuvan kehittymisen tavat sekä jakaa kokemuksia samanlaisessa uravaiheessa olevien kollegoiden kanssa.  

Ekaa kertaa esihenkilönä -valmennus on TEKin jäsenille maksuton (arvo 1 400 € + alv).

Kuka voi ilmoittautua?

Ekaa kertaa esihenkilönä -valmennukseen voivat ilmoittautua TEKin jäsenet, jotka ovat hiljattain (alle kaksi vuotta sitten) aloittaneet ensimmäisessä vastuutehtävässä. Mukaan voidaan ottaa myös osallistujia, jotka ovat aloittamassa ensimmäisessä vastuutehtävässään lähiaikoina. 

Tutustu syksyn valmennuksen aikatauluun ja ilmoittaudu mukaan!

Jari Ylitalo

Jari Ylitalo, TkT

Jari toimii tällä hetkellä yliopistonlehtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella, johtamisen kouluttajana Aalto-yliopiston täydennyskoulutusohjelmissa sekä johtajuus- ja vuorovaikutusvalmentajana. Jari on tutkijana kiinnostunut johtajuuden kehittämisen menettelyistä ja erityisesti niiden vaikuttavuudesta. Lisäksi hän on perehtynyt erilaisten kumppanuus- ja verkostosuhteiden kehittämiseen. Jarilla on pitkä ja monipuolinen kokemus johtamisen ja vuorovaikutteisuuden valmentamisesta yliopistollisissa täydennyskoulutusohjelmissa, yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. 

Tuukka Kostamo NOF

Tuukka Kostamo, DI

Tuukka on tohtoriopiskelija Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella, jossa hän viimeistelee väitöskirjaansa johtajuuspuheesta. Tuukka on kiinnostunut siitä, miten arkielämän käytännöt sekä puhumisen tavat muokkaavat johtajuutta organisaatioissa. Aalto-yliopistossa Tuukka on toiminut yritysten kanssa toteutetuissa tutkimus- ja kehityshankkeissa tutkijana ja projektipäällikkönä. Johtajuutta Tuukka on opettanut useilla Aalto-yliopiston kursseilla vuodesta 2008 alkaen.