Taito- ja taideaineet

Tekninen työ, tekstiilityö, kuvaamataito, musiikki, ilmaisutaidot

Tekninen työ ja tekstiilityö

Itse tekeminen tuo hyvän tuntuman eri materiaalien ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen. Avaruudellinen hahmottaminen on merkittävässä osassa ja käytettävyyden kannalta oleelliset asiat, kuten koko ja muoto, saavat konkreettisen merkityksen. 

Idean tai suunnitelman toteuttaminen edellyttää usein erinäisiä laskutoimituksia esimerkiksi mittamuutosten yhteydessä (yksikkö- ja kokomuunnokset prosentteina). 

Tieteen ja tekniikan alalla tutkimuksen terävin kärki liikkuu alueella, josta ei vielä tiedetä paljoakaan. Sen vuoksi valmiita laitteista ja järjestelmiä ei ole kaupan. Suuri osa tutkimuslaitteistosta ja koejärjestelyistä täytyy tehdä itse, ko'oten osista pala palalta. Jotta saisi haluamansa järjestelmän koottua, pitää ymmärtää teorian lisäksi reaalimaailman rajoitteita. Mitä voidaan tehdä? Miten? Mistä materiaalista? Onko laitteistolla rajoitteita? Jos on, niin millaisia?

Musiikki ja kuvaamataito

Äänillä, väreillä ja liikkeellä on merkitys - kaikki aistimme seuraavat ympäristöä ja virittävät meidät tilanteen mukaan. Musiikin ja kuvallisen ilmaisun avulla ihminen pystyy myös käsittelemään omaa tilannettaan ja tunteitaan. Sanattomalla viestillä voidaan luoda yhteys eri ihmisten välille myös ilman yhteistä kieltä.

Ilmaisutaito ja viestintä

Hyvää ja selkeää ilmaisua voi harjoitella. Mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa auttaa ymmärtämään miten paljon eleet, ilmeet ja äänäenpainot vaikuttavat viestin tulkintaan.