TES

TES

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat saaneet aikaan neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta. Tälle sivulle kootaan ajantasaista tietoa aiheesta.
Julkisella sektorilla (valtio, kunta, yliopistot ja kirkko) TEKin jäsenten palvelussuhteen ehdoista ja palkkauksesta neuvottelee pääsopijajärjestönä akavalainen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.
Tilaa syöte RSS - TES