Tutkimus: fiksu työ ja alustatalous

Uudet teknologiat, alustat ja globaali talous muuttavat työtä. Vastaa kyselyyn ja auta tekemään työstä fiksumpaa.

Digitalisaatio ja alustatalous muuttavat työtä monin tavoin. Muutokset koskevat niin työn tekemisen tapoja, työn sisältöjä kuin työsuhteitakin. Nämä muutokset asettavat muun muassa asiantuntijatyötä tekeville uudenlaisia osaamisvaatimuksia, mutta ne voivat myös tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä työtä.

SWiPE – Fiksu työ alustatalouden aikakaudella –hanke tutkii monipuolisesti ja monitieteisesti
työn ja yrittäjyyden muutosta. Tutkimushanke on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama ja sitä johtaa professori Anne Kovalainen Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. SWiPE on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun, ETLA:n ja Työterveys- laitoksen yhteinen hanke.

Mitä tutkitaan:

  • Onko muutos kohti yrittäjämäistä työtä tavallisessakin palkkatyössä, vai kohti epätyypillisten työsuhteiden kasvua?
  • Miten digitalisaatio näkyy asiantuntijatyössä?
  • Miten työn muutos näkyy uutena yrittäjyytenä?
  • Miten työn muutos näkyy uutena työnä digitaalisilla alustoilla?
  • Miten omaa osaamista on mahdollista kehittää muuttuvassa työelämässä?

Lisätietoja

Tutkijoiden esittelyt: