Yritysmuodon valinta

Tiedätkö mitä eroa on toiminimellä ja osakeyhtiöllä?

Yritysmuodon valinnalla on väliä. Valittavanasi on toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta. Yrityksen perustamisilmoitus on tehtävä yritystietojärjestelmään sekä kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Toiminimi vai osakeyhtiö?

 • Toiminimi soveltuu etenkin pienimuotoiseen sivutoimiseen yrittämiseen hyvin, sillä se on kevyt ja se vaatii vähän byrokratiaa. Jos ajatus on kasvattaa toimintaa, antaa osakeyhtiö siihen paremmat mahdollisuudet, joskin osakeyhtiönä voi toimia myös pienimuotoisesti.
 • Toiminimen perustaminen maksaa 115 € tai 60 €, jos sen tekee YTJ:n sähköisessä palvelussa. Osakeyhtiön rekisteröintimaksu on 380 € tai 275 €. 1.7.2019 alkaen osakeyhtiöltä ei enää ole vaadittu 2 500 euron osakepääomaa.
 • Jos ajatus on kasvattaa toimintaa, osakeyhtiö antaa siihen paremmat mahdollisuudet. Osakeyhtiön perustaminen on hieman kalliimpaa kuin toiminimen, mutta sillä on vastapainona monia hyötyjä (esimerkiksi verotus ja palkanmaksu), joista toiminimiyrittäjä ei pääse nauttimaan.
 • Toiminimiyrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa, vaan varojen siirtäminen tapahtuu niin sanottuina yksityisnostoina. Osakeyhtiössä varoja voi nostaa joko palkkana tai osinkoina, joiden verotuskohtelussa on eroja. Lisäksi osakeyhtiössä voi käyttää esimerkiksi luontaisetuja ja työmatkojen kuluista saa suuremman nettohyödyn.
 • Toiminimiyrittäjä vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksen veloista ja vastuista. Osakeyhtiössä hallitus ja toimitusjohtaja ovat vahinkovastuussa, kun taas osakkaat vastaavat sijoittamansa pääoman verran.
 • Kirjanpito kannattaa antaa ammattilaisten tehtäväksi ja käyttää oma aika itse yritystoimintaan.

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö syntyy yleensä yhtiömiesten, eli henkilöiden, joilla on jokin osuus yritykseen tai he ovat yhtiön jäseniä tai omistajia, välisellä suullisella tai kirjallisella sopimuksella.

 • Yhtiömiehiä on oltava avoimessa yhtiössä vähintään kaksi ja jokainen heistä on henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön mahdollisista veloista ja muista velvoitteista. Avoimesta yhtiöstä on tehtävä perusilmoitus kaupparekisteriin sekä siihen tarvitaan kirjallinen yhtiösopimus. Keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet jakautuvat yleensä yhtiösopimuksen mukaan.
 • Avoimen yhtiön hyviin puoliin lukeutuvat esimerkiksi suuri sopimusvapaus, kun yhtiötä ollaan muodostamassa ja se, että sen voi perustaa välittömästi. Yhtiö katsotaan syntyneeksi sillä sekunnilla, kun yhtiösopimus on allekirjoitettu.
 • Huonoihin puoliin kuuluu yhtiömiesten rajaton ja henkilökohtainen vastuu yhtiön veloista ja samalla jokaisella heistä on oikeus hoitaa yhtiön velvoitteita ja asoita ilman toistensa lupaa. Lyhyemmin sanottuna avoimet yhtiöt vaativat suurta keskinäistä luottamusta yhtiömiestensä kesken.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotus

Henkilöyhtiö ei ole erillinen verovelvollinen. Sen pääsääntönä on, että koko yhtiön tulo jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten yhteisenä tulona kuten yhtiösopimuksessa on määrätty.

 • Yhtiömiehen pääomatuloa on se osa, joka vastaa 20 prosentin vuotuista tuottoa hänen osuudelleen yhtiön edellisen vuoden toiminnan nettovarallisuudesta. Pääomatulon osuudesta maksetaan 30 % veroa 30 000 euroon asti. 30 000 euron ylittävästä määrästä on veroprosentti 34 %.
 • Loppuosa tuloista on ansiotuloa, jonka vero määräytyy progressiivisesti. Henkilöyhtiössä yhtiömiehet voivat nostaa itselleen kohtuullisen määrän palkkaa sekä käyttää luontaisetuja palkan osana.