Vakuutukset

Yrittäjille on olemassa pakollisia ja vapaaehtoisia vakuutuksia.

TEKin jäsenten vastuu- ja oikeusturvavakuutus

TEKin jäsenillä on vastuu- ja oikeusturvavakuutus, joka kattaa palkansaajien lisäksi tietyin rajoituksin myös itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä. Tämä toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, kun jäsen omistaa yksin kyseisen yrityksen.

Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö-, esine- tai varallisuusvahinko, jos vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan siitä korvausvastuussa. Jos taas itsellesi sattuu jotain, tulee sitä varten olla omat tapaturmavakuutukset.

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus

  • Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan yrittäjä on muun muassa osakeyhtiön osakas, joka työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa ja omistaa yli 30 prosenttia osakepääomasta. Jos nämä kriteerit täyttyvät, tulee ottaa YEL-vakuutus, jonka pohjana on arvioitu vuotuinen työtulo.
  • Työtuloa ei kannata ilmoittaa alakanttiin maksujen minimoimiseksi, sillä se vaikuttaa suoraan myös kertyvän eläkkeen määrään. Lisäksi YEL-vakuutuksen työtulo on yrittäjän kaiken sosiaaliturvan, kuten työttömyyskorvauksen ja sairauspäivärahan, perusta.
  • YEL on ainoa yrittäjälle pakollinen vakuutus.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Vapaaehtoisia vakuutuksia ovat esimerkiksi:

  • oikeusturva- ja keskeytysvakuutus sekä
  • omaisuuden ja yrittäjän itsensä vakuuttaminen (esimerkiksi työttömyysturva- ja tapaturmavakuutukset).

Lisäksi on syytä ottaa huomioon muun muassa vahingonkorvausvastuu ulkopuolisille aiheutetusta vahingosta, tuotteisiin mahdollisesti liittyvät turvallisuusriskit sekä palo-, murto- ja vuotoriskit. Yritystoimintaan voi tulla odottamattomia keskeytyksiä äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman johdosta ja näitä tilanteita ja niiden tuomia ansionmenetyksiä vastaan voi varautua keskeytysvakuutuksella. Vakuutusyhtiöitä kannattaa kilpailuttaa, sillä eri vakuutusten sisällöissä ja maksuissa voi olla suuriakin eroja.

Asiasanat: