Rahoituksen järjestäminen

Valitse sopiva rahoitus yrityksellesi.

Yrityksen perustamisvaiheessa tarvittavan rahoituksen hakeminen edellyttää huolellista suunnittelua ja erilaisten taloudellisten laskelmien tekemistä.

  • Yritystoimintaa voi rahoittaa yrityksen tuloilla, omalla pääomalla tai hankkimalla ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi pankista tai Finnverasta.
  • Finnvera voi myöntää myös takauksen, jos yritykseltä puuttuu pankin vaatima vakuus.
  • Business Finlandista voi saada rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin.
  • Jos yrityksellä on suuria kasvutavoitteita eikä se ole listattu pörssiyhtiö, on myös pääomasijoitus mahdollinen rahoitusmuoto.
  • Finnish Business Angels Network (FiBAN) on yksityisten enkelisijoittajien voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoitustoimintaa listaamattomiin alkuvaiheen yrityksiin, joilla on hyvät kasvumahdollisuudet. Alkuvaiheen yritykset voivat hakea enkelirahoitusta FiBANin hakuprosessin kautta.
  • TE-toimiston myöntämää starttirahaa voi saada, jos on työtön työnhakija, siirtymässä esimerkiksi palkkatyöstä tai opiskelusta päätoimiseksi yrittäjäksi tai laajentamassa sivutoimisesta päätoimiseksi yrittäjäksi. Koronapandemian vuoksi starttirahan enimmäiskesto on pidennetty väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Starttirahaa voidaan myöntää vuoden 2020 puolella starttirahalla aloittaneille yrittäjille yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle, mikäli siihen on koronaepidemiasta johtuva perusteltu syy. Vuoden 2021 puolella aloittavilla yrittäjillä ei ole mahdollisuutta pidennettyyn starttirahakauteen. Starttirahaa ei pääsääntöisesti myönnetä, jos päätoiminen yritystoiminta on käynnistynyt ennen kuin starttirahan myöntämisestä on tehty päätös.
Asiasanat: