Webinaareja ja koulutuksia yrittäjille

Tulevat yrittäjillle suunnatut webinaarit ja muut koulutukset sekä vanhojen webinaarien tallenteita ja koulutusten materiaaleja.

TEK ja Suomen Ekonomit järjestävät yhteistyössä yrittäjille suunnattuja webinaareja. Osa webinaareista järjestetään yhdessä lakitoimisto Fondian kanssa. Täältä näet tulevat webinaarit sekä tallenteet vanhoista.

 

Materiaalit

18.9. Shareholders´agreement

Download Rina Knape´s presentation here

 

Webinaaritallenteet

14.11. Yrittäjän luontoilta - kasvu

Yrittäjän luontoillassa alojensa huiput herättelevät keskustelua yrittäjien kasvutarinoista eri näkökulmista.

Asmo Salorannan esitys. Saloranta kertoo rehellisellä touchilla siitä, mitä kaikkea yrittäjä käy läpi oman yrityksensä lopettamisvaiheessa. Onko konkurssi kaiken loppu vai uusi alku, ja mitä sitten tapahtuu?

 

 

Eeva Hellströmin esitys. Hellström on Sitran ennakointitoiminnan strategia-asiantuntija. Hän pohtii, miten kasvuun tulisi suhtautua, kun tavoittelemme taloutta, joka luo ihmisille hyvinvointia samalla kun siitä aiheutuvat ympäristöhaitat vähenevät.

 

 

Karo Hämäläisen esitys. Pitkän linjan sijoitustoimittaja, kirjailija ja kokenut sijoittaja Hämäläinen kertoo, mitä hän sijoittajana etsii kasvua tekevästä yhtiöstä. Hän tuntee yrityskentän laajalti ja tietää minkälaisten kysymysten kanssa rahoitusta pohtivat yhtiöt painivat.

 

 

9.10. Kasvuyhtiön rahoitus

Tässä webinaarissa annetaan käytännönläheisiä vinkkejä siihen, kuinka yrityksen kannattaa lähestyä ulkoista rahoitusta, mitä se tarkoittaa vastuiden jakautumisen näkökulmasta sekä mitä rahoituksen hakijan tulee ottaa huomioon.

Katso webinaari tästä linkistä.

18.9.2018 toimivan yhtiön ostaminen

Tilastollisen tiedon valossa olemassa olevan yrityksen jatkaminen on huomattavasti nollasta aloittamista helpompaa. Webinaarissa käydään läpi sitä, mitä ostajan tulee ottaa huomioon yritysostoa suunnitellessa.

Katso webinaari tästä linkistä.

14.9.2018 Kaikki oleellinen toimeksiantosopimuksesta

Toimeksiantosopimus on yksi yrittäjän yleisimmistä sopimuksista. Tässä webinaarissa asianajaja, varatuomari Heikki A. Huhtamäki käy läpi toimeksiantosopimuksen laatimiseen liittyvät keskeiset asiat.

 

 

19.4.2018 Tietosuoja kuuluu kaikille

Lakitoimisto Fondian lakimies Elina Honkajuuri avaa tietosuojan peruskäsitteitä ja käy läpi keskeisimpiä siihen liittyviä juridisia kysymyksiä. Lisäksi käsittelyssä on EU:n tietosuojauudistus ja sen mukanaan tuomat muutokset – erityisesti siinä säädetyt ankarat sanktiot ja se, miten ne voi välttää.

 

 

13.10.2017 LinKedInin hyödyntäminen yritystoiminnassa: markkinointi

Sosiaalisen median kouluttaja Tom Laine antaa yrittäjille vinkkejä Linkedinin hyödyntämisestä. Tämän webinaariin aiheena on markkinointi.

 

 

4.10.2017 LinkedInin hyödyntäminen yritystoiminnassa: myynti

Sosiaalisen median kouluttaja Tom Laine antaa yrittäjille vinkkejä Linkedinin hyödyntämisestä. Tämän webinaariin aiheena on myynti.

 

 

14.12.2016 palkkaa vai osinkoa - verowebinaari

Osakeyhtiön osakas voi nostaa yhtiöstä palkan lisäksi myös osinkoa. Kouluttajana toimii Fiscalesin veroasiantuntija Nico Fontanili

 

 

23.11.2016 Yrittäjän luontoilta

Suoraa puhetta yrittäjyydestä, karikoista ja kohokohdista.

 

 

Miksi laatia osakassopimus? 

Kouluttajana Nea Welling Fondialta.

 

 

Ryhtyisinkö yrittäjäksi? Osakeyhtiö vai toiminimi?

Kouluttajana Fondian lakimies Joni Paananen.

 

 

Mitä yrittäjän täytyy tietää sopimusten tekemisestä?

Sopimukset kuuluvat keskeisenä osana normaaliin yritystoimintaan millä tahansa toimialalla. Sopimusten merkitys vain korostuu silloin, kun asiat eivät mene niin kuin on suunniteltu. Parhaiten tulkintaerimielisyydet vältetään sopimalla asioista etukäteen kirjallisesti mahdollisimman selkeästi ja yksiselitteisesti.

Jokaisen yrittäjän olisi hyvä ymmärtää sopimusoikeuden keskeiset periaatteet. Tässä webinaarissa nämä periaatteet käydään läpi selkeällä ja käytännönläheisellä tavalla. Suurimman hyödyn saat, jos olet juuri perustanut yrityksen tai suunnittelemassa yrityksen perustamista.

Kouluttajana Fondian lakimies Pauliina Scarabattoli

 

 

Yrityskaupan ABC

Yrityskaupat voidaan jakaa liiketoimintakauppoihin ja osakekauppoihin. Yrityskaupan taustalla olevat motiivit ja tavoitteet ovat ratkaisevassa asemassa yrityskauppaa suunniteltaessa ja sen toteutustapaa valittaessa. Päätökseen liiketoimintakaupan ja osakekaupan välillä vaikuttaa keskeisesti myös kaupan kohteena olevan yhtiön tai yhtiöiden omistajarakenne ja liiketoimintakokonaisuuden yhtiöoikeudellinen rakenne. Yrityskaupan muotoa ja toteutusta harkittaessa on myös tärkeää huomioida etenkin yhtiö-, työ- ja verolainsäädännön asettamat vaatimukset.

Yrityskaupan ABC -koulutukseen osallistumalla saat käytännönläheisen tietopaketin yrityskaupoista ja tärkeimmistä yrityskaupan yhteydessä huomioitavista seikoista.

Kouluttajana lakimies Mårten Janson Fondialta. Mårtenilla on yli 15 vuoden kokemus yritysjärjestelyistä ja -rahoituksesta.

 

 

Osakassopimuksen tarkoitus ja pääkohdat

Osakassopimus on riskienhallintakeino ja hallinnoinnin väline. Sopimuksella täydennetään ja muokataan taustalla toimivaa lainsäädäntöä. Yksittäisillä sopimusehdoilla pyritään suunnittelemaan ja ohjaamaan tulevia kehityskulkuja. Osakassopimus on vapaamuotoinen, mutta se kannattaa tehdä kirjallisesti. Osakassopimuksessa sovitaan yleensä muun muassa seuraavista asioista:

  • osallistuminen yhtiön hallintoon, johtamiseen ja päätöksentekoon
  • yhtiön rahoittaminen
  • osakkeenomistajien velvollisuudet yhtiölle ja muille osakkaille (työskentely- tai muu velvoite) ja näiden velvoitteiden rikkomisen sanktiot
  • osakkeiden siirtäminen tai siirtojen kieltäminen, osakkeiden lunastaminen tai muiden osakkaiden myötämyyntioikeus siirtotilanteissa

Kouluttajana lakimies Mårten Janson Fondialta.

 

 

Yrittäjän kymmenen lakikäskyä

Koulutuksessa käydään pähkinänkuoressa läpi lakiasiat, jotka jokaisen yrittäjän tulisi yrityksen alkuvaiheesta alkaen ottaa huomioon. Kun lakiasiat ovat kunnossa, yrittäjälle vapautuu itselleen enemmän aikaa yrityksensä kehittämiseen; useimmiten tämä on äärimmäisen hyvä investointi. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa seuraavat lakikäskyt:

  • tee osakassopimus jo ennen kuin sitä tarvitaan
  • suojaa yhtiön immateriaalioikeudet alusta alkaen
  • huolehdi yhtiön työsopimukset kuntoon

Kouluttajana lakimies Timo Lahti Fondialta.