Kenen on otettava Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL?

Kaikki mitä tarvitse tietää Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutuksesta.
  • Myös sivutoimisen yrittäjän on otettava Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus, jos arvioitu YEL-työtulo on vähintään 8 063,57 euroa vuodessa (vuonna 2021) ja yritystoiminta on kestänyt vähintään neljä kuukautta. Vakuuttamisvelvollisuus koskee sekä työ- että virkasuhteessa olevia.
  • Jos yritystoimintaa harjoittava henkilö saa vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä, ei vakuuttamisvelvoitetta ole. Tällöinkin voi kuitenkin vapaaehtoisesti ottaa YEL-vakuutuksen, jolloin vakuutetulle kertyy uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa. Kertynyttä uutta eläkettä aletaan maksaa, kun henkilö on 68-vuotias.
  • Jos yrittäjä sen sijaan saa jotain muuta eläkettä kuin vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä, on YEL-vakuutus otettava, jos YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät.
Asiasanat: