Avoin yhtiö

Mikä on avoin yhtiö ja miten se muodostuu?

Avoin yhtiö syntyy yleensä yhtiömiesten, eli henkilöiden joilla on jokin osuus yritykseen tai he ovat yhtiön jäseniä tai omistajia, välisellä suullisella tai kirjallisella sopimuksella. Yhtiömiehiä on oltava avoimessa yhtiössä vähintään kaksi ja jokainen heistä on henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön mahdollisista veloista ja muista velvotteistta. Avoimesta yhtiöstä on tehtävä perusilmoitus kaupparekisteriin sekä siihen tarvitaan kirjallinen yhtiösopimus. Keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet jakautuvat yleensä yhtiösopimuksen mukaan.

Avoimen yhtiön hyviin puoliin lukeutuvat esimerkiksi suuri sopimusvapaus kun yhtiötä ollaan muodostamassa ja se, että sen voi perustaa välittömästi. Yhtiö katsotaan syntyneeksi sillä sekunilla kun yhtiösopimus on allekirjoitettu. Huonoihin puoliin kuuluu yhtiömiesten rajaton ja henkilökohtainen vastuu yhtiön veloista ja samalla jokaisella heistä on oikeus hoitaa yhtiön velvoitteita ja asoita ilman toistensa lupaa. Lyhyemmin sanottuna avoimet yhtiöt vaativat suurta keskinäsitä luottamusta yhtiömiestensä kesken.

Asiasanat: