Arvonlisäverolaki

Tästä löydät tietoa arvonlisäverolaista.

Arvonlisäveroon tavaroiden ja palveluiden kulutukseen kohdistuva niin sanottu kulutusvero. Sen periaatteena on, että kaikki liiketoiminnan muodossa tapahtuva tavaroiden ja palveluiden myynti on arvonlisäverollista toimintaa. Yrittäjän on tehtävä ilmoitus verovirastolle kun hän aloittaa arvonlisäverollisen toiminnan.

Jos liikevaihto ei kuitenkaan ylitä tilikauden aikana 10 000 euroa, toiminta jää verotuksen ulkopuolelle. Huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja on 30 000 euroa. Yleinen verokanta on 24%, 14%:n verokanta koskee elintarvikkeita ja niihin liittyvää toimintaa ja 10 %n verokantaa sovelletaan muun muassa liikuntaan, kirjoihin sekä kulttuuri ja viihdetilaisuuksiin. Vain erikseen säädetty toiminta on kokonaan arvonlisäverotonta ja siitä voi lukea lisää verohallinnon sivuilta.

Arvonlisäverollisen on itse laskettava jokaisen kalenterikuukauden aikana myynnistä suoritettavien ja ostoista vähennettävien verojen erotus, sekä maksaa se valtiolle. Arvonlisäveron valvontatiedot on annettava verovirastolle valvontailmoituksella kyseessä olevaa kuukautta toiseksi edeltävältä kuukaudelta, eli tammikuun tiedot on annettava viimeistään maaliskuussa. 

Asiasanat: