Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa

Mikä on AYT-kassa ja ketkä ovat oikeutettuja yrittäjäpäivärahaan?

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT) on yrittäjien perustama voittoa tavoittelematon itsenäinen ja riippumaton yrittäjien työttömyyskassa.

AYT-kassan jäsenet ovat kaikenikäisiä, eri puolilla Suomea useilla eri aloilla toimivia yrittäjiä. Osa toimii itsenäisinä yrittäjinä tai ammatinharjoittajina, toiset yhtiöiden omistajina ja loput perheidensä omistamissa yrityksissä työntekijöinä.

Yrittäjien ansiosidonnainen päiväraha

AYT-kassaan voivat liittyä kaikki työttömyysturvassa yrittäjiksi katsottavat henkilöt, joiden eläkevakuutuksen työtulo on vähintään 12 564 euroa vuodessa.

Yrittäjäpäivärahaan ovat oikeutettuja ne henkilöt, jotka ovat todettu työttömiksi työvoimaviranomaisen toimesta sekä täyttäneet yrittäjän 15 kuukauden työssäoloehdon. Jos palkansaajakassan jäsen ryhtyy yrittäjäksi hän voi saada enintään 18 kuukauden jälkisuojaoikeuden, eli jos hän jää työttömäksi tuona aikana, eikä vielä ole täyttänyt yrittäjän työssäoloehtoa, hänen saamansa päiväraha lasketaan palkkatyön perusteella.

AYT-kassaan liittymistä suositellaan heti yritystoiminnan alkaessa. Jos siirtyy palkansaajakassasta AYT-kassaan kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä, työttömyysturvaan ei tule katkosta. Yrittäjän tulee itse valita vakuutustyötulonsa liittyessään AYT-kassaan. Valittu työtulo katsotaan yrittäjän palkaksi, kun päivärahaa lasketaan. Maksettava päiväraha kaikkineen saa kuitenkin olla enintään 90 prosenttia päiväpalkasta. Ansiosidonnainen päiväraha koostuu:

  • perusosasta: 32,40 €/päivä,
  • ansio-osasta: 45 prosenttia perusosan ylittävästä päiväpalkan osasta vuosituloon 36 936 saakka ja sen ylittävältä osalta 20 prosenttia sekä
  • mahdollisista lapsikorotuksista: alle 18-vuotiaista lapsista 1 lapsi 5,23 €/päivä, 2 lasta 7,68€/päivä ja 3 tai useampia lapsia 9,90 €/päivä.

Yrittäjällä on oikeus saada ansiopäivärahaa enintään 400 päivää. Jälkisuojan aikana työttömäksi jäävällä työttömyyspäivät lasketaan mukaan 400 päivän kertymään, jos hän on ennen yritystoiminnan aloittamista saanut ansiopäivärahaa palkansaajakassasta. Tällöin omavastuuaikaa ei tarvitse täyttää uudelleen.

Yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä saatu mahdollinen myyntivoitto siirtää päivärahan maksun aloittamista enintään 24 kuukaudella. Myyntivoittoa ei huomioida muuan muassa jos yritystoiminta on kestänyt enintään18 kuukautta, viimeisen täyden tilikauden taseen loppusumma veloilla vähennettynä on ollut enintään 20 000 euroa tai työskentely yrityksessä on päättynyt tai keskeytynyt työkyvyttömyyden vuoksi.

Palvelut yrittäjälle

  • AYT-kassan asiantuntijat neuvovat työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä.
  • Tilaa AYT:n esite ja maksuton yrittäjän työttömyysturvaopas  joko puhelimitse 09 2535 3100 (ma–to klo 9–11 ja 12–15 sekä pe klo 9–11) tai sähköpostilla asiakaspalvelu(ät)ayt.fi.
  • Liity kassan jäseneksi AYT-kassan verkkosivuilla.