Minustako yrittäjä

Perustiedot yrityksen perustamisesta, sivutoimisesta yrittäjyydestä ja yrittäjän työttömyysturvasta.

Teknologiayrittäjyys on usein diplomi-insinöörin, insinöörin tai teknisen alan opiskelijan yksin tai osaksi omistamaa yritystoimintaa. Se perustuu osaamiseen jollain teknisellä alalla sekä haluun ja kiinnostukseen olla yrittäjä. Monesti yrittäjyys syntyy joko hyvän ammattitaidon ja osaamisen pohjalle tai perustuu uuteen tekniseen tai palvelualan liikeideaan tai innovaatioon.

Teknologiayrittäjyyden erikoispiirteisiin saattaa kuulua toiminta sekä palkansaajana että yrittäjänä tai vuorotellen palkansaajana tai yrittäjänä. Tällöin on tarkasti vältettävä ristiriitoja tehtävien kesken, muistettava salassapito ja yrityssalaisuudet sekä huolehdittava omista ansio-, eläke-, ja muista sosiaaliturvan asioista. Työttömyysturvasta

On hyvä muistaa, että yritys ei välttämättä tarkoita tehdasta ja suuria kalustoinvestointeja. Nykyään teknologiayrittäjyys voi alkaa hyvin kevyellä rakenteella. Aloittamiseen voi tarvita vain rekisteröidyn yrityksen ja läppärin.

Yrittäjyyden eri vaihtoehdot - elinkeinoharjoittaja, yhtiö vai osuuskunta?

Yrittäjyyttä voi toteuttaa monin tavoin. Yksinkertaisinta on toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana, johon vaaditaan vain yksi ilmoitus ja kirjanpitoonkin riittää minimissään muistiinpanojen tekeminen. Yritysmuotoisessa mallissa toimitaan avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä, osakeyhtiössä. Myös osuuskunta on yksi mahdollisuus.

Yritysmuodoissa on eroja taloudellisten riskien, toimintaan tarvittavan pääoman määrän, käynnistämisnopeuden ja verotuksen suhteen. Yksityinen elinkeinoharjoittaja vastaa pääsääntöisesti henkilökohtaisesti kaikista velvoitteista. Yritysmuodossa erityisesti taloudellinen vastuu on rajattu yritykselle, poikkeuksena tietysti tahalliset tai törkeät laiminlyönnit toiminnassa tai yrityksen taloudenpidossa.

Yrittäjänä voi toimia myös sivutoimisesti päätyön ohessa ja valtaosa TEKin yrittäjäjäsenistä onkin sivutoimisia yrittäjiä. Harjoittaa yritystoimintaa pää- tai sivutoimisesti, kannattaa huolehtia omasta työttömyysturvastaan ja siitä, että on oikean työttömyyskassan jäsen.

YRittäjyyden etuja

 • yrittämisen vapaus, yrittäjä on oma pomonsa
 • menestyksen myötä tapahtuva vaurastuminen
 • omistajana tai osaomistajana mahdollisuus paneutua haluamaansa työhön ja tekniikan kehittämiseen, liiketoimintansa suunnitteluun ja toteutukseen
 • voi valita työryhmänsä ja työntekijänsä
 • on mahdollisuus kansainvälistymiseen
 • voi luoda hyvän verkoston
 • kun yrittäjyys on verissä, pääsee toteuttamaan itseään

ja haittoja

 • yrittäjyyden riskejä voi toteutua, esim. taloudelliset, tekniset ja henkilöriskit
 • rahoitus ei aina onnistu toivotulla tavalla
 • mahdollisesti pitkät työpäivät ja työasioiden miettiminen muuallakin kuin työpaikalla
 • tulot eivät välttämättä tule niin säännöllisesti kuin palkansaajilla
 • omistajana syvennyttävä muihinkin asioihin kuin tekniikkaan
 • vastattava yrityksen kaikista asioista
Asiasanat: