Työnantajan ilmoitus yt-neuvotteluiden aloittamisesta

Yhteistoimintaneuvottelu alkaa työnantajan tekemällä neuvotteluesityksellä. Mitä tässä tilanteessa kannattaa tehdä?

Työnantajan tulee antaa kirjallinen neuvotteluesitys neuvottelujen ja työllistämistoimien käynnistämiseksi viimeistään 5 kalenteripäivää ennen neuvottelujen aloittamista. Tänä aikana henkilöstön edustajilla/neuvottelun osapuolella on mahdollisuus valmistautua neuvotteluihin. Tätä aikaa ei lasketa mukaan varsinaisiin neuvotteluaikoihin, jollei työehtosopimuksella ole muuta sovittu.

Neuvotteluesityksen muodosta ja tarkasta vähimmäissisällöstä säädetään laissa yhteistoiminnasta yrityksissä (Yt-laki 8. luku 47 §). Pyydä tarvittaessa nähtäväksi työnantajan ilmoitus yt-neuvotteluiden aloittamisesta. Ilmoituksesta selviää esimerkiksi ketkä ovat neuvottelujen piirissä, miksi neuvotteluita käydään ja mitä mahdollisesti on odotettavissa.

Mitä työntekijän kannattaa tehdä tässä vaiheessa yt-neuvotteluita?

  • Varmista että sinulla on henkilöstöedustaja, joka käy yt-neuvottelut.
  • Mikäli mahdollista, pohtikaa tilannetta ja tutustukaa neuvotteluesityksessä annettuihin tietoihin yt-prosessin perusteista yhdessä henkilöstöedustajan kanssa. Jos työnantajan antamat tiedot eivät ole riittäviä, pyytäkää lisätietoja työnantajalta kirjallisesti ennen neuvotteluiden alkamista.
  • Tue edustajaasi neuvotteluiden eri vaiheessa. Jos sinulla on tietoa joka voi auttaa luottamusmiestä neuvottelu-urakassaan, kerro siitä hänelle.
  • Jos sinulla on neuvotteluesitykseen ja itse neuvotteluiden aloittamiseen liittyen vähänkään epäselvyyttä, ota ensisjiaisesti yhteyttä henkilöstöedustajaasi tai TEKin työelämäasiantuntijoihin.
  • Mieti tilannetta omalta kannaltasi. Jos kuulut neuvotteluiden piiriin, pohdi onko syytä varautua esimerkiksi lomautukseen tai jopa irtisanomiseen.
Asiasanat: