Neuvotteluiden käyminen

Neuvotteluita käydään lähtökohtaisesti joko 14 päivän tai kuuden viikon ajan ja neuvottelutapaamisia on yleensä useita.

Henkilöstön edustaja tekee neuvotteluissa parhaansa päästäkseen neuvotteluissa edustettaviensa kannalta mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Tässä hän lähes poikkeuksetta arvostaa edustettaviensa tukea. Onkin oleellista, että ennen jokaista neuvottelua luottamusmies käy edustettaviensa kanssa tilanteen läpi.

Luottamusmies on viestinviejä

Hyvä käytäntö on, että luottamusmies kertoo vallitsevan tilanteen edustettavilleen, minkä pohjalta yhdessä porukalla mietitään mitä tilanne tarkoittaa neuvotteluiden kohteena oleville ja mitä evästyksiä neuvotteluita käyvälle luottamusmiehelle tältä pohjalta annettaisiin mukaan seuraavaan neuvotteluun. Karrikoidusti voisi todeta luottamusmiehen olevan viestinviejä, joka välittää edustettaviensa ajatukset ja toiveet neuvottelupöytään, ja vastaavasti tuo neuvottelupöydän asiat esille edustettavilleen. Käytännössä luottamusmiehen rooli neuvottelijana on toki itsenäisempi ja laajempi, mutta edustettavien näkemyksien on oltava johtoajatuksena. Tämän vuoksi on tärkeää, että edustettavat kutsutaan koolle joka neuvottelun välissä.

Asiasanat: