Henkilöstön edustaja yt-neuvotteluissa

Huolehdi siitä, että henkilöstöedustus on kunnossa!

TEK suosittelee, että ylemmät toimihenkilöt valitsevat itselleen työehtosopimuksen mukaisen luottamusmiehen. Jos työehtosopimusta ei ole, valitaan työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu, joka osallistuu ylempien toimihenkilöiden edustajana yt-neuvotteluihin. Jos em. edustajaa ei ole valittu, kannattaa henkilöstön valita yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaedustaja tietyksi ajaksi neuvotteluihin.

Näin henkilöstöedustaja valitaan

  1. Työntekijät toteavat tarpeen valita henkilöstöedustaja. Joku ottaa asiakseen hoitaa järjestelyt.
  2. Tarkistetaan alan työehtosopimuksesta, onko vaalilla ja esim. vaalikelpoisuudessa jotain huomioon otettavaa.
  3. Asetetaan ehdolleasettumisaika, jonka aikana halukkaat voivat asettua ehdolle. Tyypillisesti tämä on esim. kaksi viikkoa. Pääasia on, että kaikki halukkaat ehtivät asettua ehdolle, mistä syystä esim. vuosiloma-aika ei ole paras mahdollinen ajankohta valintatilanteelle.
  4. Pidetään vaalikokous, jossa varsinainen valinta suoritetaan.
  5. Jos ehdokkaita ei ole ilmoittautunut kuin yksi, voitaneen yhdessä todeta että kyseinen henkilö on tullut valituksi. Jos ehdokkaita on useampi, suoritetaan vaali. Tyypillisesti eniten ääniä saanut valitaan luottamusmieheksi ja toiseksi tullut varaluottamusmieheksi. Nämä seikat ja vaalin muoto on syytä päättää ennen vaalia.
  6. Valinnasta ilmoitetaan työnantajalle ja lisäksi YTN:ään YTN:n asiointipalvelussa (asiointi.ytn.fi)

Neuvoja henkilöstöedustajien vaalin toteuttamisesta saa YTN:stä tai suoraan TEKistä. 

"Saimme TEKistä arvokasta neuvoa, jonka jälkeen saimme pieneen organisaatioon sekä luottamusvaltuutetun että vinkkejä, joiden avulla saimme aikaan odotettuakin paremman kokonaistuloksen. Onneksi on TEK ja sen lakimiehet."

Anonyymi jäsenpalaute