Kuva: Joel Karppanen

Yrittäjyys

Yrittäjyys on entistä todennäköisempi vaihtoehto myös monille TEKin jäsenille. Yrittäjänä voi toimia joko päätoimisesti tai sivutoimisesti palkkatyön tai opiskelun ohessa, perhevapaalla tai eläkkeellä.

Henkilökohtaiset ominaisuudet valmiudet luovat perustan onnistuneelle yritystoiminnalle. Perustan menestymiselle luo oma osaaminen ja sen toimialan tunteminen, jolle aikoo yrityksen perustaa. Sen lisäksi eri toimialoilla tarvitaan erilaisia taitoja ja ominaisuuksia.

Hyviä yrittäjän ominaisuuksia ovat muun muassa:

 • asiakaslähtöinen ajattelutapa
 • innovatiivisuus, kyky muuttaa toimintatapoja
 • oma-aloitteisuus
 • rohkeus, valmius ottaa sopivasti riskejä
 • halu menestyä

Lisäksi on hyvä tuntea taloushallinnon perusteet, hinnoittelu, budjetointi ja markkinointi. Kaikkea ei tarvitse osata itse, vaan voi ja kannattaakin pyytää apua näiden alojen erityisosaajilta.

Ennen yritystoiminnan aloittamista on osaamisen riittävyyden lisäksi hyvä miettiä seuraavia asioita:

 • mitkä ovat markkinat, kilpailutilanne
 • miksi asiakkaat olisivat kiinnostuneita juuri sinun tuotteestasi tai palvelusta
 • rahoitustarve ja rahoituksen saatavuus
 • mahdolliset yhteistyökumppanit
 • yrittäjän velvollisuudet, mm. vakuutukset
 • työttömyysturva, lisätietoja Yrittäjän Työttömyyskassasta
 • yritystoiminnan laajuus: päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjyys

On myös hyvä muistaa, että yrittäjäksi ryhtyminen ei tarkoita, että pitää toimia yrittäjänä lopun ikänsä.

"Olin perustamassa yritystä ja sain TEKistä erinomaista tukea."

Anonyymi jäsenpalaute

 

Asiasanat: