Suorahaku

Jos olet kannuksesi jo hankkinut ja näyttöäkin löytyy, etsimäsi uusi haasteellinen tehtävä saattaa löytyä suorahaun kautta.

Suorahaulla (headhuntingilla) etsitään toimeksiantajan organisaatioon henkilöä ilman julkista rekrytointi-ilmoittelua. Tekniikan alan korkeakoulutetut osaajat muodostavat merkittävän joukon, josta suorahakukonsultit ovat kiinnostuneita.

Lähtökohtana on työnantajan antama toimeksianto, johon headhunting-yritys etsii henkilöt, joiden arvioidaan olevan sopivia avoinna olevaan tehtävään. Toimeksiantajayritys tekee itsenäisesti päätöksensä, kuka headhunterin seulomista ehdokkaista on tehtävään sopivin.

Suorahakuyrityksillä on hakijarekisteri, johon hakijoiden tiedot siirretään ja josta kandidaatteja haetaan. Tiedon lähteenä ovat suorahakukonsulttien omat verkostot, henkilökohtaiset referenssit ja kasvavasti myös sosiaalinen media, LinkedIn kärjessä. Lisäksi hauissa käytetään monenlaisia muita tiedonlähteitä, hakemistoja, rekistereitä ja yritysten itsensä ja tiedotusvälineiden julkaistua tietoa.

Milloin suorahakua käytetään?

Suorahakua käyttävät kaikentyyppiset työnantajat. Avoimia tehtäviä on Suomen lisäksi myös yritysten ulkomaan yksiköissä.  

Suorahakua käytetään tyypillisesti silloin kun toimitaan erityisen matalalla profiililla ja luottamuksellisesti. Toimeksiantaja on esimerkiksi tulossa markkinoille tai laajentamassa toimintaansa, eikä halua kilpailijan vielä saavan tietää suunnitelmista. Joillakin aloilla on myös tarjolla vähän osaajia tai osaajat tuntevat toisensa. Suorahaulla pyritään tavoittamaan myös ne osaajat, jotka eivät ole aktiivisesti etsimässä uutta tehtävää.

Headhunting-yritykset ovat yleensä sitoutuneet noudattamaan tiettyjä eettisiä sääntöjä. Näihin kuuluu mm. ettei kandidaatin nimeä luovuteta toimeksiantajalle ennen kuin henkilö on itse ilmaissut haluavansa olla prosessissa mukana. Kandidaatteja ei yleensä haeta entisistä tai nykyisistä toimeksiantajayrityksistä tietyn aikarajan puitteissa.

Suorahaun prosessi

Millaisesta osaamisesta headhunter on kiinnostunut?

Osa suorahauista tehdään executive- eli ylimmän johdon tehtäviin. Osassa hauista taas etsitään jonkin erityisalueen asiantuntijaa, esimerkiksi IT-alalla tietyn ohjelmistoarkkitehtuurin syvällisesti hallitsevaa osaajaa. Tehtävästä riippuen monipuolinen osaaminen voi olla etu, tai vastaavasti jokin kapeampi ja syvempi osaaminen. Usein toivotaan, että henkilö tuntee potentiaalisen työnantajan liiketoiminnan ansaintalogiikkaa ja toimintaympäristöä.

Työkokemus ja eteneminen uralla ovat tärkeimpiä valintaperusteita. Hakijan CV ja työhistoria käydään prosessin aikana tarkoin läpi ja selvitetään työpaikan vaihtamisten taustat. Hakijalta haetaan myös näyttöä tuloksellisesta toiminnasta. Erityisesti kansainvälisessä yrityksessä toimivalla tulisi olla näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ulkomailla sekä omakohtaista tuntemusta eri maiden johtamiskulttuureista. Englannin kielen taito on nykyään välttämätön lähes jokaisessa suorahaussa. Englannin lisäksi saattaa olla tarpeen osata myös jotakin harvinaisempaa kieltä, esimerkiksi venäjää, kiinaa, portugalia tai espanjaa.

Muita taitoja ja ominaisuuksia, joita valintaprosessissa pyritään selvittämään, ovat esimerkiksi henkilön jatkokouluttautuminen, tiimityötaidot, motivaatio, johtamistaidot, persoonallisuus, dynaamisuus ja aikaansaavuus sekä paineensietokyky. Joissain tilanteissa saattaa korostua hakijan elämäntilanteen joustavuus; onko mahdollista liikkua työn vuoksi tai jopa muuttaa asuinpaikkakuntaa tehtävän edellyttämällä tavalla.

Miten herätän headhunterin kiinnostuksen?

Miten suorahakukonsulttiin kannattaa olla yhteydessä?

Oma aktiivinen yhteydenotto on yleensä hyvä tapa päästä suorahakukonsultin tietoon. Yhteydenoton tuloksellisuus riippuu siitä, millaisia toimeksiantoja konsultilla on juuri sillä hetkellä, eli millaisia osaajia etsitään. Vaikka sopivaa toimeksiantoa ei tällä hetkellä olisikaan, se voi tulla myöhemmin.  On hyvä ottaa yhteyttä useampaankin suorahakutoimistoon, tällöin todennäköisyys, että uusi tehtävä löytyy, on suurempi.

Vinkki: useimmat suorahakuyritykset löytyvät sivulta www.fex.fi.

Lähetä CV:si

Suorahaussa käytettävästä CV:stä tulisi käydä erityisen selkeästi ilmi, mistä asioista olet tehtävissäsi ollut vastuussa ja millaisia tuloksia ja saavutuksia olet saanut aikaan. Ohjeita ja vinkkejä CV:n laatimiseen löydät CV-klinikalta.

CV:n mukaan voit laittaa saatekirjeen. Siinä voit kuvata tämän hetkistä tilannettasi työn suhteen sekä millaista tehtävää olet hakemassa ja millä perusteilla. Esimerkiksi, miksi olet kiinnostunut juuri tietynlaisesta tehtävästä tietyllä toimialalla tai minkä vuoksi haluat hakeutua kansainvälisin tehtäviin.

Tapaa konsultti

Suorahakutoimistot toimivat tapaamisten suhteen hieman eri tavoilla. Jotkut toimistot pyrkivät järjestämään hakijalle mahdollisimman pian tapaamisen suorahakukonsultin kanssa. Toiset toimistot järjestävät tapaamisen vasta, kun hakijalle sopiva toimeksianto on olemassa.

Ole ajoissa liikkeellä

Uuden työn hakemisessa kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Suorahakukonsultit kehottavat ottamaan yhteyttä jo silloin, kun oma senhetkinen tehtävä ei enää tunnu yhtä palkitsevalta kuin aiemmin. Sopivan toimeksiannon tulemiseen saattaa mennä aikaa, ja itse suorahakuprosessikin kestää aikansa. Oman CV:n voi antaa konsultille myös tulevaisuuden varalle, vaikka ei juuri nyt olisi aktiivisesti hakemassa. 

Työpaikan vaihtamisessa on hyvä pelata varman päälle. Kannattaa miettiä ainakin kaksi kertaa, ennen kuin lähtee nykyisestä työpaikastaan niin, että sopimusta uudesta tehtävästä ei ole vielä tehty.