Irtisanotun hyvinvointi

Työpaikan menettäminen voi pistää arjen sekaisin. Omasta psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää.

Mitä sinulle tapahtuu kun joudut irtisanotuksi? Mitä tunteita uutinen herättää? Kyseessä voi olla ohimenevä muutostilanne tai laajempi henkilökohtainen kriisi, riippuen valmistautumisesta irtisanomiseen ja mahdollisuuksista löytää uusi työpaikka.

Jos irtisanominen tapahtuu yllättäen ja jäät työttömäksi vailla suunnitelmia jatkosta, voi irtisanominen olla henkisesti hyvin vaikea paikka. Tärkeää omalle henkiselle hyvinvoinnille on uskaltaa keskustella asiasta läheisten ja ystävien kanssa. Irtisanomista ei kannata hävetä, nykyisillä työmarkkinoilla irtisanominen osuu useimpien kohdalle ainakin kerran työelämässä.

Jos sinulla on kysymyksiä irtisanomisestasi, voit aina tarkistaa TEKin lakipalveluiden avulla että irtisanominen on ollut lainmukainen. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa voit hakea Korkeasti koulutettujen kassa KOKOsta. Lisäksi työttömyysturvan kannalta on välttämätöntä ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. 

Arki on rakennettava uudelleen

Työttömän työnhakijan tilanne on hyvinvoinnin kannalta haastavampi kuin työssäkäyvän. Työterveyshuolto, työkavereiden tuki sekä työn tuoma arkirytmi puuttuvat. Tilanne vaatii huomattavasti enemmän omaa aloitteellisuutta, arjenhallintaa ja itse suunniteltua rytmiä päivään. Myös sosiaalisten suhteiden ylläpito edistää omaa hyvinvointia. 

Työnhaku

Irtisanomisen jälkeen työnhaku tulee ajankohtaiseksi. Voi olla, että viime kerrasta on jo aikaa eikä CV:täkään ole tullut päivitettyä vuosiin. Ole itsellesi armollinen - tilanteeseen kannattaa totutella pikkuhiljaa ja edetä asia kerrallaan. 

Työnhakuun on hyvä luoda strategia, jota noudattaa. TEKin jäsenenä käytössäsi on kattavasti tietoa ja työkaluja työnhakuun, joiden avulla pääset alkuun. 

Ajanhallinta

Ajanhallinnan kannalta on tärkeää luoda työnhakuarkeen toistuva rutiini, joka auttaa pysymään aktiivisena. Päivä kannattaa aloittaa menemällä itse määrittämäänsä rauhalliseen ja sopivaan työskentelypaikkaan. Työnhaun "työpaikalla" kulutettua aikaa voi halutessaan seurata, jolloin näkee, kuinka monta tuntia projektiaan on edistänyt. Edistymisestä on aina aihetta antaa positiivista palautetta itselle.  

Kannustavat tavoitteet

Kovin usein työnhakijat sitovat onnistumisen työpaikan saantiin. Tämä on kuitenkin vain projektin lopputuote, joka vaatii monien osatavoitteiden toteutumista. Kannustavat tavoitteet ovat osatavoitteita, jotka toteutuvat joka arkipäivä työnhaussa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tietyn työhakemuksen kirjoittaminen, työnantajalle soittaminen tai tietyn työnantajan tutkiminen hakemusta varten. Kun tällaisen osatavoitteen saavuttaa on tärkeää muistaa myös palkita itsensä tästä saavutuksesta.

Onnistumiseen keskittyvä strategia

Kannattaa kirjata onnistumiset osatavoitteissa ylös omaan työnhaun projektikirjanpitoon. Omaa onnistumista kannattaa aika ajoin kerrata ja käydä läpi ajatuksella. Näin tiedostat selkeästi omat onnistumisesi, saat niistä motivaatiota jatkaa ja pystyt kehittämään edelleen työnhakuasi. Tämä päiväkirja myös antaa sinulle kuvaa siitä mitkä tehtävät työnhaussa ovat haastavimpia ja mihin kannattaa suunnata erityistä huomiota. Heikkona hetkenä työnhaussa voi tällöin palata omaan projektikirjanpitoon ja katsoa miten monta onnistumista työnhaussa on jo takana.

Lisäksi kannattaa luoda selkeä ja konkreettinen suunnitelma työnhausta, ja työnhaun mahdollisesti pitkittyessä, suunnitelma oman osaamisen kehittämisestä koulutuksella.

Asiasanat: