AKTIIVIMALLIVALMENNUS

TEK on rakentanut käyttöösi työnhakua tukevia valmennuskokonaisuuksia, joita voit hyödyntää aktiivisuusehdon täyttämisessä. Kukin valmennus kattaa aktiivimallin viiden päivän aktiivisuusehdon.

Liittojen työllistymistä edistävät palvelut hyväksytään aktiivimalliin 1.4.2019 alkaen

Osallistuminen tiettyihin ammattiliittojen tarjoamiin, työllistymistä edistäviin palveluihin hyväksytään 1.4.2019 alkaen aktiivimallin mukaiseksi, työnhakijan aktiivisuutta kerryttäväksi toiminnaksi. Lue lisää aktiivimallista.

Olemme TEKissä rakentaneet käyttöösi työnhakua tukevia valmennuskokonaisuuksia, joita voit hyödyntää aktiivisuusehdon täyttämisessä. Kukin valmennus kattaa aktiivimallin viiden päivän aktiivisuusehdon.

Jotta valmennus hyväksytään aktiivisuusehtoon, sen tulee sijoittua kokonaisuudessaan yhdelle omalle seurantajaksollesi, ei siis päällekkäin yhden  jakson loppuun ja seuraavan alkuun. Voit tarkistaa oman jaksosi ajoittumisen työttömyysetuuden maksajalta: kokokassa.fi, www.kela.fi

Valmennuksen päätyttyä saat Kelan ja KOKO-kassan (ent. IAET-kassa) ohjeiden mukaisen todistuksen toimitettavaksi työttömyysetuutesi maksajalle. Suosittelemme, että osallistut valmennukseen seurantajaksosi alussa, niin ehdit toimittaa osallistumistodistuksesi työttömyysetuutesi maksajalle ennen seurantajakson päättymistä.

osallistumalla aktiivimallin mukaisiin valmennuksiin KERRYTÄt AKTIIVISUUTTA

TEK tarjoaa työttömille jäsenilleen 1.4.2019 alkaen aktiivimallin edellytykset täyttäviä valmennuksia. Kukin niistä kattaa erikseen viiden päivän aktiivisuusvaatimuksen. Valmennuksen päätyttyä saat Kelan ja KOKO-kassan (ent. IAET-kassa) ohjeiden mukaisen todistuksen toimitettavaksi työttömyysetuutesi maksajalle.

Suosittelemme, että osallistut valmennukseen seurantajaksosi alussa, niin ehdit toimittaa osallistumistodistuksesi työttömyysetuutesi maksajalle ennen seurantajakson päättymistä.

AKTIIVIMALLIVALMENNUKSET

 1. Verkkovalmennukset

Osallistu ensimmäiseksi verkkovalmennukseen.Tällä hetkellä voit valita kahdesta verkkovalmennusvaihtoehdosta: Tunnista ja sanoita osaamisesi ja Löydä ja tule löydetyksi – Ota tehot irti LinkedInistä. Voit hyvin myös tehdä kummatkin valmennukset, siten että ne vain osuvat kumpikin kokonaisina eri työttömyyden tarkastelujaksoillesi. 

a) Tunnista ja sanoita osaamisesi -verkkovalmennus: Valmennuksen aikana kirkastat itsellesi oman osaamisesi ja parhaat valttisi työmarkkinoilla. Valmennuksesta saat konkreettista tukea oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen, ajatuksia oman urasuuntasi pohtimiseen sekä ohjausta siihen miten osaamisesta kannattaa kertoa työnhaussa, esimerkiksi ansioluettelossa ja LinkedInissä. Valmennukseen sisältyy viisi moduulia ja se kestää kaksi viikkoa.
Tunnista ja sanoita osaamisesi -verkkovalmennukset alkavaa seuraavasti:
4.11.2019, katso lisätietoja ja ilmoittaudu. 

b) Löydä ja tule löydetyksi – Ota tehot irti LinkedInistä -verkkovalmennus: Valmennuksen jälkeen sinulla on viimeistelty LinkedIn-profiili, josta osaamisesi nousee hyvin esille. Valmennuksessa opit miten LinkedInissä voi viestiä ja verkostoitua taitavasti sekä tiedät miten voit hyödyntää LinkedIniä työnhaussa. Valmennus sisältää konkreettista tietoa ja vinkkejä vasta-alkajasta aina edistyneelle LinkedInin käyttäjälle. Valmennukseen sisältyy viisi moduulia ja se kestää kaksi viikkoa.
Löydä ja tule löydetyksi – Ota tehot irti LinkedInistä -verkkovalmennus alkaa seuraavasti:
11.11.2019, katso lisätietoja ja ilmoittaudu.

Verkkovalmennus kattaa viiden päivän aktiivisuusehdon ja saat siitä osallistumistodistuksen.

2. Alueellinen, työnhakua tukeva pienryhmävalmennus (Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Suomi):

Mikäli asut Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais- tai Pohjois-Suomessa, voit tehostaa työnhakutaitojasi Tunnista ja sanoita osaamisesi -verkkovalmennuksen jälkeen aktiivisessa pienryhmässä. Pienryhmät ovat osa työllistymistä tukevien alueellisten hankkeiden toimintaa ja ne toteutetaan akavalaisten liittojen yhteistyönä. Pienryhmät tapaavat muutamien viikkojen ajan. Niistä saat vahvaa lisäpontta ja sparrausta työnhakuun sekä selkeytät työnhakutavoitteitasi ja -taitojasi. Pienryhmävalmennukset kattavat viiden päivän aktiivisuusehdon ja saat niistä osallistumistodistuksen.

Siirry alueellisen pienryhmätoiminnan tarkempiin tietoihin ja ilmoittaudu:

Uusimaa: Työnhakuveturi ja Rekryboosteri      Pohjois-Pohjanmaa: Urasampo 
Pirkanmaa: Uratehdas                                        Varsinais-Suomi: Urapurje

3. Henkilökohtainen työnhaun valmennus

Kun olet osallistunut Tunnista ja sanoita osaamisesi -verkkovalmennukseen sekä 5 näkökulmaa piilotyönhakuun -verkkovalmennukseen ja alueelliseen pienryhmävalmennukseen (tai jos et asu pienryhmävalmennusten toiminta-alueella), voit tarvittaessa hyödyntää henkilökohtaista työnhaun valmennusta. Valmennukseen sisältyy alkukeskustelu sekä kaksi teemoitettua tapaamista TEKin uravalmentajan kanssa. Tapaamisten välille saat työnhakuasi eteenpäin vieviä välitehtäviä, jotka palautat valmentajalle ja käsittelet hänen kanssaan. Valmennus kattaa viiden päivän aktiivisuusehdon. Katso tarkemmat tiedot ja ota yhteyttä uravalmentajaan.