Webinaarisarja alustataloudesta

Alustatalous saattaa kuulostaa terminä vieraalta, mutta siinä piilee konkreettinen resepti liiketoiminnan sähköistämiseen. TEK ja Sofokus järjestivät loppuvuodesta 2019 webinaarisarjan alustataloudesta. Webinaarisarjassa käytiin läpi alustatalouden perusteet, alustatalouden eri osa-alueet ja viimeisessä webinaarissa keskityttiin palvelumuotoiluun ja liiketoimintamuotoiluun.

OSA 1.  Alustatalouden perusteet

Alustatalous saattaa kuulostaa terminä vieraalta, mutta siinä piilee konkreettinen resepti liiketoiminnan sähköistämiseen. Internet-verkko on jo kauan tarjonnut globaalin kanavan, mutta vasta alustoilla sen voima on saatu valjastettua riittävän laajasti. Maailman kymmenestä arvokkaimmista brändeistä seitsemän edustaa digitaalisia alustoja (lähde). Kymmenestä maailman arvokkaimmista yrityksistä puolet on alustatalouden päälle rakentuneita yrityksiä (lähde). 
 
Webinaarin jälkeen ymmärrät:

  •  Mistä alustataloudessa on kyse?
  •  Miksi tämä on merkityksellistä sinunkin toiminnallesi?
  •  Millä tavoin alustataloutta voi hyödyntää?

Tämä webinaari tarjoaa sinulle käytännönläheisen mahdollisuuden tutustua alustatalouteen, sekä esimerkkejä alustatalousratkaisuista maailmalta ja Suomesta.

OSA 2. Alustatalouden jatkokurssi

Alustatalouden webinaarisarjan toisessa osassa syvennymme alustatalouden osa-alueisiin kuten verkostovaikutukset, datan hyödyntäminen sekä ansaintamallit.

Alustatalous on yksi modernin liiketoimintamuotoilun kulmakivistä. Se yhdistää liiketoiminnan ja ohjelmistot ekosysteemimäisellä tavalla luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mikä tärkeintä alustatalous antaa yrityksellesi mahdollisuuden rakentaa epäreilu kilpailuetu. Alustatalous on käsitteensä varsin laaja ja moniulotteinen. Karkeasti tiivistettynä kaikki lähtee yleensä liikkeelle pilvipalvelusta, jonka päälle luodaan ohjelmistovuokrauksen ja API-talouden periaatteilla yksittäistä tuotetta isompi kokonaisuus.
 
Webinaarin jälkeen tiedät:

  •  Mitä verkostovaikutukset tarkoittavat ja miten niitä hyödynnetään?
  •  Mitä voit hyödyntää olemassa olevaa dataa alustan kehityksessä?
  •  Miten alustatalouden ansaintamallit eroavat muista ansaintamalleista?

Osa 3. Palvelumuotoilu ja liiketoimintamuotoilu – miksi hyödyntäisin omassa liiketoiminnassani?

Liiketoiminnan kehittämisen valmiudet, jotka vielä hetki sitten mahdollistivat kilpailukyvyn eivät riitä enää edes markkinaosuuden säilyttämiseen. Ei riitä, että yritykset loistavat operationaalisessa tehokkuudessa. Innovaatiokyky, luovuus, nopeus ja uuden oppiminen on nyt tärkeämpää liiketoiminnan kehittämisessä kuin koskaan aikaisemmin.

Muotoilun rooli on muuttunut vuosien saatossa visuaalisten asioiden tuottajasta yhteiskunnallisten ja liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisijaksi. Muotoilun ihmislähtöiset työtavat ja kyky luovaan ongelmien ratkaisuun ovat vauhdittaneet muotoilun roolin muuttumista.

Tämä webinaari tarjoaa sinulle käytännönläheisen mahdollisuuden tutustua liiketoimintamuotoiluun. Miksi ja miten sinun kannattaa hyödyntää liiketoimintamuotoilua oman liiketoiminnan kehittämisessä - digitaalisen verkkopalvelun, alustan tai alustatalousratkaisun muotoilussa? 

Webinaarin jälkeen ymmärrät:

  • Mitä Business Design, liiketoimintamuotoilu on?
  • Miten sinä voit hyödyntää liiketoimintamuotoilua sinun liiketoiminnassa?
  • Millaisia mahdollisuuksia on alustojen muotoilussa?