Yksityisen sektorin sopimukset

Työehtosopimusneuvottelut käydään työnantajajärjestöjen kanssa sopimusaloittain.

TEK neuvottelee yksityisellä sektorilla jäsentensä työsuhteiden ehdoista ja palkkauksesta akavalaisen neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kautta. 

Teollisuuden sopimusaloja ovat muun muassa teknologiateollisuus, suunnitteluala, tieto-alat, energia-ala, kemianteollisuus, metsäteollisuus ja elintarviketeollisuus. Palvelualoja ovat esimerkiksi rahoitusala, vakuutusala, kaupan ala ja tietoala.

Teknologiateollisuus

​Tietoala

Teknologiateollisuus - suunnitteluala

Energiateollisuus

Kemianteollisuus

Metsäteollisuus

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Palvelualan työnantajat PALTA

Palvelualan työnantajat PALTA

Finanssialan Keskusliitto – Palvelualan työnantajat PALTA