Kilpailukykysopimus

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat saaneet aikaan neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta. Tälle sivulle kootaan ajantasaista tietoa aiheesta.

Työmarkkinakeskusjärjestöt saivat aikaan neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta 29.2.2016, ja kilpailukykysopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2016. Ratkaisun mukaan kilpailukykysopimuksen mukaiset alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut piti käydä 31.5.2016 mennessä.

Maan hallitus tukee työmarkkinoiden keskusjärjestöjen saavuttamaa neuvottelutulosta kilpailukykysopimuksesta. Hallitus muun muassa lopettaa niin sanottujen pakkolakien valmistelun ja keventää ansiotulojen verotusta.

Hallitus tarkasteli tuloksia ensimmäisen kerran kesäkuussa 2016. Toinen arviointi on hallitusohjelman mukaisesti puoliväliriihessä 2017. 

Asiasanat: