EWC - eurooppalainen yritysneuvosto

EWC (European Works Council) mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen työtään koskeviin päätöksiin.

Työntekijöiden ja työnantajien yhteistyö monikansallisissa yrityksissä

Osallistumalla EWC:n (European Works Council) toimintaan yrityksessäsi, voit saada tietoa, kansainvälisiä kontakteja ja oppia liiketoiminta-ajattelua.

Euroopanlaajuisesti EWC-toiminnan piirissä on yli tuhat yritystä, joissa työskentelee 15 miljoonaa henkilöä. EWC-edustajia on yli 20 000. Suomessa toimivista yrityksistä EWC-toiminnan piirissä on yli 210 yritystä, joista 60 yrityksellä on pääkonttori Suomessa. Suomessa EWC-edustajia on yli 600.

"EWC-edustajana olen päässyt keskustelemaan suoraan yrityksen ylimmän johdon kanssa. He ovat vastanneet kysymyksiini avoimesti."

Tuula Aaltola, Nokia

 

Onko sinun yrityksessäsi jo eurooppalainen yritysneuvosto?

EU-direktiiviin perustuvaa EWC-toimintaa määrittelee Suomessa yt-laki ja EWC-laki. EWC pitää perustaa, jos yrityksellä on vähintään 1000 työntekijää EU-alueella ja 150 työntekijää vähintään kahdessa EU/ETA-maassa.

Jos yrityksessäsi on eurooppalainen yritysneuvosto, voit TEKin jäsenenä osallistua EWC-koulutuksiin ja seminaareihin. Mikäli yrityksesi ei vielä ole EWC-toiminnan piirissä, mutta täyttää toiminnalle asetetut vaatimukset, ota yhteys TEKin Daniel Valtakariin.

Aloitteen EWC-toiminnan käynnistämiseksi voi tehdä henkilöstö tai yrityksen johto. Henkilöstön aloite edellyttää pyyntöä kahdesta eri maasta ja yhteensä 100 työntekijän tukea näistä maista.

EWC-sanasto

Eurooppalaisten yritysneuvostojen toimintaan liittyy erityissanastoa. Kokouksissa ja käytännön työssä ei ole aina tulkkeja käytettävissä.

Kokosimme EWC-toiminnan tueksi yhteiseurooppalaisen sanaston, josta voit tarkastaa käsitteet eri kielillä. Sanaston kieliversioita tehdään eri maiden ammattiliittojen asiantuntijoiden yhteistyöllä. Sanastoa voi vapaasti käyttää ja jakaa. 

 

 

Asiasanat: