Kansainvälinen edunvalvonta

Kun yritykset kansainvälistyvät, myös tekkiläisten asemaan ja oikeuksiin liittyviä asioita on hoidettava yhteistyössä yli rajojen.

 

Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions

Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja YTN:n yhteinen edustusto Brysselissä. Se aloitti toimintansa Suomessa ja siirtyi Brysseliin samaan aikaan, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin. FinUnions edustaa yhteensä noin kahta miljoonaa suomalaista palkansaajaa.

Ammattisihteeristöt

TEK on mukana pohjoismaisessa, eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa ammattisihteeristötyössä. Pohjoismaiset Teollisuustyöntekijät (Nordic In) edustaa noin 1,1 miljoonaa palkansaajaa. TEK on järjestön jäsen.

Lisäksi TEK on jäsenenä eurooppalaisessa IndustriALL – European Trade Union -teollisuusliitossa sekä maailmanjärjestö IndustriALL Global Unionissa. Molemmat järjestöt on perustettu kesällä 2012, kun kansainväliset metalli-, kaivos-, kemian-, energia-, tekstiili- sekä vaatetus- ja nahka-alan ammattijärjestöt yhdistivät voimansa.

TEK on myös maailmanlaajuisen ammattisihteeristö UNIn (UNI Global Union) jäsen. TEKin jäsenyys UNIssa koskee lähinnä suunnittelu- ja konsulttitoimistojen palveluksessa olevia sekä IT-sektoria.

Ylemmät toimihenkilöt Euroopassa – EUROCADRES

TEK osallistuu AKAVAn kautta yleiseen kansainväliseen palkansaajayhteistyöhön. Yksi tärkeä foorumi on Euroopan koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta EUROCADRES, jonka EU:n komissio on tunnustanut virallisena eurooppalaisena työmarkkinaosapuolena ja joka on tuottanut koulutettujen liikkuvuutta tukevan Mobilnet-verkoston.

Euroopan insinöörikoulutusjärjestöt SEFI, IACEE ja ENAEE

TEK osallistuu Euroopan insinöörikoulutusjärjestö SEFIn (European Society for Engineering Education), Kansainväliseen insinööritäydennyskoulutusjärjestö IACEEn (International Association for
Continuing Engineering Education)  ja Euroopan insinöörikoulutuksen akkreditointiverkoston ENAEEn (European Network for Accreditation of Engineering Education) toimintaan. TEK on myös mukana ANEssa, pohjoismaisten insinöörijärjestöjen yhteenliittymässä.

SEFIn tavoitteena on teknillisen yliopistokoulutuksen kehittäminen sekä sen aseman ja arvostuksen parantaminen. IACEEn tavoitteena on tukea ja kehittää insinöörien täydennyskoulutusta maailmanlaajuisesti. ENAEE hallinoi eurooppalaista insinöörikoulutuksen akkreditointia EUR-ACEa, jota myöntävät paikalliset akkredointitoimijat. Suomessa EUR-ACE akkreditoinnin voi myöntää Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Kansainväliset järjestöt 

Euroopan insinöörijärjestö

Pohjoismaiset veljesliitot

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ja ammattisihteeristöt

Kansainväliset insinöörikoulutusjärjestöt

Asiasanat: