Edunvalvonta työpaikalla

Edunvalvonta työpaikalla

Työpaikalla ammattiliittoon kuuluvaa ylempää toimihenkilöä edustaa luottamusmies. Hän on lähin tukesi työpaikalla.

Saat luottamusmieheltäsi apua työsuhdekysymyksissä sekä ristiriita- ja neuvottelutilanteissa. Luottamusmies edustaa myös henkilöstöä paikalliseen sopimiseen liittyvissä asioissa. Yhä useammalla työpaikalla sovitaan paikallisesti esimerkiksi palkkauksesta, työajoista tai koulutuksesta.

Henkilöstön edustajasta käytetään eri sopimuksissa ja lainsäädännössä muun muassa nimityksiä luottamusmies, luottamushenkilö, neuvotteleva yhteyshenkilö, luottamusvaltuutettu ja yhteyshenkilö. Myös heidän oikeutensa ja velvollisuutensa vaihtelevat.

Yksityisellä sektorilla ylempien toimihenkilöiden henkilöstön edustajat voivat olla TEKin tai minkä tahansa muun akavalaisen neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenliiton jäseniä. Julkisella sektorilla henkilöstöä edustaa akavalaisen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmies.