Asiallista meininkiä työpaikoille – Edistä erilaisuutta!

Onko sinun työpaikallasi joku hyvä tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta edistävä käytäntö? Kerro siitä meille.

TEK kerää teknologia-alojen työpaikkojen hyviä käytäntöjä. Niistä on tarkoitus koostaa työkalupakki, jota työpaikat voivat soveltaa tarpeisiinsa.
 
Tavoitteena on lisätä

 • tietoisuutta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta
 • näihin liittyvää osaamista
 • erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä työpaikoilla

Hyvä käytäntö viittaa yleensä sellaisiin toimintatapoihin, joilla on positiivisia vaikutuksia tai ne tuottavat tavoiteltua muutosta rakenteisiin tai yksilöille. Hyvä käytäntö voi olla uusi tai parannettu versio entisestä käytännöstä tai toimintamallista. Se on usein siirrettävissä tai levitettävissä ja tehty yhteistyössä.

Työpaikalla hyvä käytäntö voi liittyä

 • tasa-arvosuunnitelman toimeenpanoon
 • palkka-avoimuuden edistämiseen
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden etujen esille tuomiseen
 • työtehtävien sukupuolenmukaisen jakautumisen löyhentämiseen (segregaation vähentäminen)
 • eri-ikäisten vuorovaikutuksen lisäämiseen
 • etnisestä taustasta johtuvien syrjivien työmarkkinakäytäntöjen poistamiseen
 • vanhemmuuteen liittyvien rajoittavien asenteiden ehkäisemiseen
 • sukupuolten eriarvoisuuden tunnistamiseen ja kehittämistyöhön sitoutumiseen
 • rekrytointien, tasa-ammattien sekä koulutus- ja uramahdollisuuksien tasa-arvon huomioimiseen

Kerro hyvästä käytännöistä meille tällä lomakkeella!

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat mahdollisuus!