Yrittäjyyden perusteet -verkkovalmennus

Yrittäjyyden perusteet -verkkovalmennuksessa saat perustiedot siitä, mitä pitää ottaa huomioon, jos aikoo yrittäjäksi. Valmennus sopii niin pää- kuin sivutoimista yrittäjyyttä harkitseville.

TEKin Yrittäjyysakatemian Yrittäjyyden perusteet -verkkovalmennuksessa käydään läpi niitä yrittäjyyden perusasioita, jotka kaikkien yrittäjyyttä harkitsevien on hyvä osata kuten liiketoimintasuunnitelma, hinnoittelu, eri yritysmuodot, myynti ja sosiaaliturva. Valmennuksen videot ja pääosa artikkeleista perustuu Otto Härkösen ja Antti Sekin kirjoittamaan kirjaan Opas sivutoimiseen yrittäjyyteen, mutta valmennus sopii yhtä hyvin myös päätoimiseksi yrittäjäksi aikoville.


Valmennukseen sisältyy 12 osaa:

 • Yrittäjämäinen työelämä
 • Sivutoimiseksi yrittäjäksi
 • Oman liikeidean arviointi
 • Oman osaamisen hinnoittelu
 • Yritysmuotojen välinen vertailu
 • Yrittämisen riskit
 • Myyntiprosessi
 • Yrittäjän taloudenhallinta
 • Yrittäjän sosiaaliturva
 • Yrityksen sopimukset
 • Immateriaalioikeudet
 • Yritystoiminnan aloittaminen ja rahoitus

Osat koostuvat lyhyistä videosta, artikkeleista ja harjoituksista. Näiden lisäksi on koottu vinkkejä, linkkejä tai muuta aineistoa, joista saa lisätietoa aiheesta.