Työttömyystilastot

Koostamme omat työttömyystilastomme Tilastokeskuksen ja TEMin tilastoista.

Seuraamme TEKissä tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja. Koostamme näistä tiedoista omat tilastomme. 

Julkaisemme työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrän ja osuuden työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutoksen 12 kuukauden aikana. Julkaisemme vastaavat tiedot erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Päivitämme myös kuvaajaa suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Tuloksia

Työttömyystilasto 6/2022

Työttömyystilasto 3/2022

Työttömyystilasto 1/2022

Työttömyystilasto 12/2021