Kolme henkilöä kävelee rappusissa

Työttömyystilastot 8/2021

Elokuun lopussa työttömiä tekniikan alan yliopistokoulutettuja oli 2309, mikä on 3,2 % vastaavasta työvoimasta. Lisäksi 269 oli kokonaan lomautettuna. Vailla työtä oli elokuun lopussa yhteensä 3,6 % työvoimasta. Keskikesän kausivaihtelun tasaannuttua työttömyys palasi toukokuun tasolle.

Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut 2008-2021
Elokuu 2021 Kokonaan työttömät Muutos 12 kk   Suhteellinen osuus  
  Määrä Määrä %    
Yhteensä 2309 -139 -5,7 % 3,2 % työvoimasta
Vastavalmistuneet 96 -37 -27,8 %    

Lähde: TEM, Tilastokeskus, yliopistot

Sisältää diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Ei sisällä jatkotutkintoja suorittaneita tai lomautettuja. 

Kokonaan lomautetut ja työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut 8-2021