Kilpailukieltosopimus

Kilpailukieltosopimuksessa työntekijä sitoutuu siihen, ettei hän kilpaile entisen työnantajansa toiminnan kanssa tiettynä määräaikana työsuhteen päätyttyä.

Tällaisen sopimuksen tekeminen on sallittua, kun työntekijän tehtävät liittyvät tuotekehitys- tai tutkimus toimintaan, jolloin työnantajalla on sellaista tietoa ja osaamista, jota kilpailijoilla ei ole. Jos sopimus on kuitenkin tehty ilman erityistä syytä, se on mitätön.

Sopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta riippuvasta syystä, esimerkiksi työnantajan irtisanoessa tai purkaessa sopimuksen taloudellisten ja tuotannollisten syiden nojalla.