Opiskelijatoimijat

Olemme mukana valtakunnallisessa opiskelijayhteistyössä.

Opiskelijat TEKin päätöksenteossa

Yhteistyön ydin on yhteisöjen edustajista koostuva teekkarivaliokunta, sekä jäynäkisat ja tapahtumat. Lisäksi toiminnassamme on mukana liki 100 aktiivista opiskelijaa niin luottamustehtävissä TEKin hallinnossa kuin kiltayhdyshenkilöinä.

Opiskelijat ovat vahvasti mukana TEKin päätöksenteossa sen kaikilla tasoilla. Opiskelijajäsenillä on TEKissä täysivaltaiset hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit hallituksessa, valtuustosta ja valiokunnissa.Nämä hallinnon opiskelijaedustajat pitävät huolta siitä, että opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin TEKin päätöksenteossa.

TEK järjestää vuosittain useita seminaareja, joissa tekniikan alan koulutuksen parissa työskentelevät pääsevät vaihtamaan ajatuksiaan. Opiskelijoiden edustajat ovat mukana näissä tilaisuuksissa antamassa oman tärkeän palautteensa. Yhteinen ajatusten vaihto on vuosien aikana johtanut monien hyvien käytänteiden siirtymiseen yliopistosta toiselle.

Suomalaista osaamista on viety eteenpäin opetuksen laadun kehittämisessä myös Eurooppaan SEFIn (European Society for Engineering Education)kautta. Järjestön toiminnan kehittymisessä ovat aktiviisesti olleet mukana TEK sekä Aallon, Tampereen sekä Lappeenrannan teknillisten yliopistojen ylioppilaskunnat.

Uskomme, että vaikuttamalla alan koulutukseen voimme vaikuttaa ammattikunnan tulevaisuuteen. TEK on pitkään ja systemaattisesti vaikuttanut laadukkaan tekniikan korkeakoulutuksen puolesta. Olemme luomassa edellytyksiä uudenlaiselle työelämälle tutkimalla muun muassa yrittäjyyden koulutusta sekä nuorten näkemyksiä tulevasta.

Tykit ja kyhit ovat silta TEkiin

Lähin TEKin opiskelijatoimija saattaa löytyä lähempää kuin arvaatkaan. Naapurisi, luennolla vieressä istuva kurssikaverisi tai joku muu tuttusi voi olla yksi TEKin opiskelijatoimijaverkoston jäsenistä.

TEKin opiskelijaorganisaatiota johdetaan TEKin toimistolla Pasilassa. Pääosa työstä tehdään kuitenkin teekkaripaikkakunnilla, joissa toimintaa pyörittävät teekkariyhdysmiehet, eli Tykit.

Tykkien apuna jokaisessa teekkarikillassa toimii TEKin kiltayhdyshenkilö eli Kyhi, joka on opiskelijoiden lähin kontakti TEKkiin. Kiltayhdyshenkilötkin ovat TEKin kouluttamia työmarkkinaosaajia, joten älä epäröi turvautua heidän apuunsa. Jos he eivät heti osaa kertoa vastausta kysymykseesi, he tietävät varmasti mistä se löytyy.


Opiskelijatoimijat Toimistolla

TEKin opiskelijatoimintaa johdetaan TEKin toimistolta Pasilasta. Siellä toimiva teekkariasiamies huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta. Teekkariasiamies pitää huolta, että kampuksien kuulumiset välittyvät toimistohenkilökunnan korviin ja toimiston kuulumiset kampuksille.

Operatiivisen tason opiskelijatoiminnasta vastuun kantaa TEKin opiskelijajäsenten jäsenyysvastaava. Vaikka hänen toimipisteensä sijaitseekin fyysisesti TEKin Uudenmaan toimistolla Otaniemessä, hän toimii teekkariasiamiehen taisteluparina valtakunnallisissa asioissa. Opiskelijajäsenten jäsenyysvastaava pitää tiiviisti yhteyttä kampuksien teekkariyhdysmiehiin ja kiltayhdyshenkilöihin, huolehtii heidän koulutuksestaan ja TEKin näkyvyydestä opiskelijapiireissä.

Lisätietoja:

Ida Rantanen, jäsenyysvastaava, opiskelijajäsenet
044 3831065, ida.rantanen(ät)tek.fi

Jussi-Pekka Teini, teekkariasiamies
040 7059755, jussi-pekka.teini(ät)tek.fi

Ratavartijankatu 2, 00520 HELSINKI