Sinustako opiskelijavaikuttaja TEKiin?

Haluatko valtaa, verkostoja ja asiantuntemusta? Haluatko päästä vaikuttamaan valtakunnallisesti merkittävän ja vaikutusvaltaisen toimijan linjauksiin?

OPISKELIJAVAIKUTTAJAKSI TEKIIN

Haluatko liittosi toteuttavan paremmin tehtäväänsä nuorten näkökulmasta? Nyt sinulla on tuhannen taalan paikka, sillä TEK hakee opiskelijaedustajia valiokuntiin, hallitukseen, Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaan sekä DIA-ohjausryhmään.

Vuodelle 2018 haun piirissä olevat valiokunnat ovat:

 • Järjestö- ja jäsenasiainvaliokunta (1+1 paikkaa)
 • Koulutusvaliokunta (3+3 paikkaa)
 • Korkeakouluvaliokunta (1+1 paikkaa)
 • Kunnan valiokunta (1+1 paikkaa)
 • Teknologiavaliokunta (1+1 paikkaa)
 • Uravaliokunta (1+1 paikkaa)
 • Valtion valiokunta (1+1 paikkaa)
 • Yksityisen sektorin valiokunta (1+1 paikkaa)
 • Yrittäjyysvaliokunta (1+1 paikkaa)

Lisäksi opiskelijaedustajia haetaan seuraaviin toimielimiin:

 • TEKin hallitus (1+1 paikkaa)
 • Akavan opiskelijavaltuuskunta (4 paikkaa)
 • DIA-ohjausryhmä (1+1 paikkaa)

Hakemukset on lähetettävä  23.10.2017 mennessä oheisen lomakkeen kautta. Hakemukset käsittelee teekkarivaliokunta, joka myös päättää TEKin hallitukselle valittavaksi esitettävistä opiskelijaedustajista. Hakukelpoisia ovat kaikki TEKin opiskelijajäsenet. Toimielimet ovat suomenkielisiä.

Hakemuslomakkeessa toivomme sinun kertovan aiemmasta kokemuksestasi opiskelijavaikuttajatehtävissä sekä relevantista työhistoriasta. Lomakkeen vapaamuotoisessa osiossa toivomme sinun kertovan itsestäsi ja opiskeluistasi sekä millaista näkemystä ja osaamista juuri sinä voisit antaa opiskelijoiden äänenä TEKin toimintaan ja hakemiesi valiokuntien/toimielimien tehtäväkenttään.

Valiokunnat

Valiokuntien rooli TEKin toiminnassa on merkittävä ja niiden tehtävänä on toimia hallituksen apuna ja asiantuntijoina omilla erityisaloillaan. Valiokuntakaudet ovat kolmivuotisia ja 2018 alkaa uusi kolmivuotiskausi, mutta opiskelijaedustajat nimitetään vain vuodeksi kerrallaan. Valiokunnat kokoontuvat noin 6-10 kertaa vuodessa ja hallopedien tehtävä on pitää opiskelijoiden ääntä kuuluvilla kokouksissa ja kertoa kokouksissa tehdyistä päätöksistä muille hallopedeille.

Hallitus

Hallituksen rooli on hoitaa yhdistyksen asioita, mikäli ne eivät ole yhdistyksen kokouksen tai valtuuston ratkaistavia. Hallitus määrää valiokuntien tehtävistä, vastaa valtuuston kokousten koollekutsumisesta ja päättää TEKin omaisuudesta. Hallituksen opiskelijaedustaja on äänivaltainen hallituksen jäsen. Hallituksen kokouksien lisäksi hallituksen opiskelijaedustaja osallistuu teekkarivaliokunnan kokouksiin ja toimii samalla teekkarivaliokunnan kummina.

Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA

AOVA kokoontuu vuosittain 3-4 kertaa ja sen tarkoitus on ohjata opiskelijoiden edunvalvontaa keskusjärjestö Akavassa. Teekkarivaliokunta nimittää valtuuskuntaan neljä opiskelijaedustajaa jonka lisäksi valtuuskunnan varajäsenenä toimii teekkariasiamies.

DIA-ohjausryhmä

Valtakunnallisen tason DIA-ohjausryhmä päättää tekniikan alan yhteisvalintaan liittyvistä asioista kuten valintaperusteista.

Hakeminen ja lisätiedot

Hakulomakkeen ja tarkemmat kuvaukset haun piirissä olevista toimielimistä löydät tästä linkistä.

Lisätietoa halloped-toiminnasta ja siihen hakeutumisesta:

Jussi-Pekka Teini
Teekkariasiamies / Adviser, Student Affairs
jussi-pekka.teini(ät)tek.fi
+358 40 7059755