Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Jäsen- ja työpaikkatietojen ylläpito: jäsensihteerit Ira Enckell ja Salla Lindholm
p. (09) 2291 2291, jasenrekisteri(ät)tek.fi

Jäsenrekisterin käyttötarkoitus
Jäsenten edunvalvonta ja palvelujen tarjonta
Jäsenviestintä: jäsentiedotteet ja markkinoinnin salliville ammatillinen suoramarkkinointi
Jäsenkyselyt ja –tutkimukset
Jäsenmaksujen laskutus

Kuvaus rekisteröidyistä
TEKin jäsenet sekä sidosryhmät, joille lähetetään säännöllisesti postia tai tarjotaan palveluja.

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot
Nimi, yhteys-, koulutus-, työpaikka- ja työnantajatiedot, sosiaaliturvatunnus, laskutustiedot, palvelutiedot sekä aktiivisuus TEKin kannalta olennaisissa yhteisöissä.

Jäsentietojen luovuttaminen
Säännönmukainen jäsentietojen luovuttaminen
Verottajalle jäsenmaksutiedot
Jäsenpalvelujen tarjoajille palvelujen toimittamiseksi tarpeelliset tiedot: IAET-kassa (Yrittäjien ATK-palvelu), Alma Talentin, OP Vakuutus ja If
Postituspalvelujen tarjoajat: Posti, CGI ja Actaprint
Muut palveluja tuottavat alihankkijat, esimerkiksi Painomerkki Oy

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin
Ammatilliseen suoramarkkinointiin voidaan luovuttaa tietoja, ellei asianomainen ole sitä kieltänyt. Henkilörekisterilain 19 §:n 2 momentin mukaan henkilörekisteristä saa luovuttaa tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinointitutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää tällaisesta tietojen luovuttamisesta.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Jäsen voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.

Rekisteritietojen suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Rekisterinkäyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen
Henkilörekisterilain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettevä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kieltäydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.
Tiedon korjaamiseksi asianomaisten tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.