RIL-TEK-jäsenyys

Tekniikan akateemiset TEK ja RIL ry ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on tarjota entistä edullisempi mahdollisuus kuulua kumpaankin järjestöön.

  • RILin jäsenet voivat halutessaan liittyä TEKin henkilöjäseniksi edullisella kaksoisjäsenmaksulla.
  • Rakennusalan tutkinnon suorittaneet ja/tai alalla työskentelevät TEKin täysjäsenet voivat liittyä RILin jäseniksi edullisella kaksoisjäsenmaksulla.
  • Molempiin järjestöihin erikseen kuuluvat voivat ilmoittautua RIL-TEK-jäseniksi, jolloin heidän yhteen laskettu jäsenmaksunsa alenee.

TEK hoitaa RIL-TEK-jäsenten osalta jäsenkunnan työmarkkinaedunvalvonnan ja -neuvottelutoiminnan yhteistyössä YTN:n ja Akavan kanssa. RIL vastaa edelleen koko rakennusalan ja rakennetun ympäristön asiantuntijaorganisaationa alan ammatillisista asioista. Molemmat järjestöt vastaavat kaksoisjäsenten jäsenetujen ja -palvelujen kehittämisestä.

LIITY RIL-TEK-JÄSENEKSI:

Jäsenedut

RIL-TEK-jäsen saa kaikki RILin varsinaisen jäsenen edut. RIL tarjoaa jäsenilleen työttömyysturvan samassa kassassa kuin TEK, mutta kassan jäsenyys laskutetaan erikseen.

  • TEKistä RIL-TEK-jäsen saa kaikki täysjäsenen edut lukuun ottamatta työttömyyskassan jäsenyyttä ja Alma Talentin lehtipakettia.
  • TEK-lehti ja Tekniikka&Talous -lehti (RILin kautta) sisältyvät jäsenmaksuun.
  • Edullisella 45 euron lisälehtimaksulla voit tilata Talouselämä-lehden. Tilaus tehdään RILin kautta.

Jäsenmaksu

RILin kautta TEKiin liittyvien alennettu TEK-jäsenmaksu on 157 EUR. RIL laskuttaa yhteisjäsenmaksun jäseneltä kokonaisuudessaan, myös mahdollisen työttömyyskassan jäsenmaksun.

Halutessasi voit rakennusalan diplomi-insinöörinä jatkossakin kuulua vain jompaankumpaan järjestöön tai molempiin erikseen, mutta RIL-TEK-jäsenyys tarjoaa molempien järjestöjen edut ja palvelut edullisempaan pakettihintaan.

 

Asiasanat: