Palkkaneuvottelut

Palkkaneuvotteluihin kannattaa valmistautua miettimällä oma palkkatoive ja hyvät perustelut sille.

Kuka palkasta päättää?

Suurin osa TEKin jäsenistä on niin sanottuja ylempiä toimihenkilöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että työehtosopimuksissa ei yleensä ole palkkamääräyksiä, vaan palkka sovitaan yksilöllisesti ottaen huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys. Työnhakuvaiheessa työntekijä esittää yleensä oman palkkatoiveensa, jonka pohjalta palkasta lähdetään neuvottelemaan.

Julkisella sektorilla tilanne on erilainen, koska käytössä on usein palkkausjärjestelmä, jonka mukaan palkka maksetaan. 

Työn aloittamisen jälkeen palkkakehitykseen vaikuttavat toisaalta työehtosopimusneuvotteluissa sovitut yleiskorotukset ja toisaalta henkilökohtaiset palkankorotukset, jotka perustuvat työssä suoriutumiseen ja kehittymiseen tai urakehitykseen. Henkilökohtaisista palkankorotuksista täytyy neuvotella itse.

Palkkaneuvottelijan muistilista

Palkkakeskusteluun kannattaa valmistautua hyvin miettimällä oma palkkatoive ja erityisesti hyvät perustelut sille. Alta löydät kootut vinkit palkkakeskusteluun.

Valmistautuminen

 • Selvitä, onko organisaatiossanne käytössä jokin palkkausjärjestelmä tai perustuuko palkkauksesi työehtosopimukseen ja keneltä näistä voi kysyä. Tutustu näihin mahdollisimman hyvin, tarvittaessa saat tulkinta-apua liitostasi.
 • Tutustu oman alasi palkkatilastoihin ja -suosituksiin. TEKin jäsenenä käytössäsi ovat Palkkanosturi ja muut palkkatilastomme. Voit myös ottaa yhteyttä palkkaneuvontaan
 • Perehdy myös oman yrityksesi palkkatasoon esimerkiksi keskustelemalla luottamusmiehen ja/tai kollegoidesi kanssa.
 • Tutustu myös yrityksen palkkapolitiikkaan: mistä palkitaan?
 • Analysoi omat työtehtäväsi ja niiden vaativuus.
 • Mieti, onko tehtävissäsi tapahtunut muutoksia: ovatko tehtävät muuttuneet vaativammiksi ja vastuut kasvaneet?
 • Mieti, miten oma osaamisesi ja tuloksellisuutesi on parantunut ja tuo se esille konkreettisin esimerkein.
 • Kertaa edellisen neuvottelun kokemukset.
 • Aseta itsellesi neuvottelutavoite ja tee muistilista perusteluista neuvottelua varten.
 • Harjoittele neuvottelua joko mielessäsi tai jonkun muun kanssa ja pyri ennakoimaan vastapuolen argumentteja.

Neuvottelussa

 • Esitä palkkatoiveesi ja perustelut sille asiallisen jämäkästi.
 • Käytä perusteluissasi organisaation omia termejä, linkitä tehtäväsi organisaation kokonaistavoitteisiin.
 • Painota tehtävän vaativuuden elementtejä sekä osaamistasi, kehittymispotentiaaliasi, tuloksiasi, motivaatiotasi ja sitoutumistasi.
 • Korosta taitoja, joista organisaatio hyötyy.
 • Vastaa vasta-argumentteihin.
 • Lopuksi todetkaa yhdessä neuvottelutulos.

Jälkiarviointi

 • Mieti, saavutitko tavoitteesi. Jos et, mikä oli syynä?
 • Pohdi, mitkä olivat vahvuutesi ja heikkoutesi neuvottelussa.
 • Puuttuiko sinulta jotain oleellista tietoa, mitä palkkaneuvottelussa olisi tarvittu?
 • Mieti, mitä on parannettava seuraavaa kertaa varten ja mitä tekisit toisin.
 • Tee muistiinpanot neuvottelusta, jotta muistat mitä olette sopineet ja opiksi
 • seuraavaa kertaa varten.

Harjoitus: Oman osaamisen tunnistaminen

Lähde: YTN Paranna palkkaasi -opas

"Otin yhteyttä TEKin palkkaneuvontaan, kun koin saamani palkan olevan alakanttiin ja en ollut varma minkä verran voisin pyytää osaamiseni huomioon ottaen. Sain varmistuksen sille, että palkkani on melko matala ja rohkeuden vaatia enemmän."

Anonyymi jäsenpalaute