Palkkaneuvottelut

Palkkaneuvotteluihin kannattaa valmistautua miettimällä oma palkkatoive ja hyvät perustelut sille.

Kuka palkasta päättää?

Suurin osa TEKin jäsenistä on niin sanottuja ylempiä toimihenkilöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että työehtosopimuksissa ei yleensä ole palkkamääräyksiä, vaan palkka sovitaan yksilöllisesti ottaen huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys. Työnhakuvaiheessa työntekijä esittää yleensä oman palkkatoiveensa, jonka pohjalta palkasta lähdetään neuvottelemaan.

Julkisella sektorilla tilanne on erilainen, koska käytössä on usein palkkausjärjestelmä, jonka mukaan palkka maksetaan. 

Työn aloittamisen jälkeen palkkakehitykseen vaikuttavat toisaalta työehtosopimusneuvotteluissa sovitut yleiskorotukset ja toisaalta henkilökohtaiset palkankorotukset, jotka perustuvat työssä suoriutumiseen ja kehittymiseen tai urakehitykseen. Henkilökohtaisista palkankorotuksista täytyy neuvotella itse.

MILLOIN KANNATTAA KESKUSTELLA PALKASTA?

TEKin palkkatilastot ja palkkaneuvonta kertovat yleisellä tasolla palkkatasoista erilaisissa tehtävissä ja erilaisilla toimialoilla. Suomalaisessa työelämässä ylempien toimihenkilöiden tulee huolehtia itse omasta henkilökohtaisesta palkkakehityksestään. Jokainen joutuu miettimään, mihin hintaan on oman työpanoksensa valmis työnantajalle myymään, minimipalkkoja ei ole kuin tietotekniikan palvelualojen TESissä.

Työehtosopimuksilla sovitaan kaikille kyseisellä alalla työskenteleville tulevat yleiskorotukset, mutta henkilökohtaisista palkankorotuksista on neuvoteltava itse. Työelämässä on aika ajoin täysin hyväksyttävää nostaa keskusteluun oma palkkataso verrattuna sen hetkisiin vastuisiin ja tehtäviin. Ainakin seuraavissa uratilanteissa on syytä arvioida omaa palkkatasoa ja tarvittaessa esittää omasta mielestään perustelu palkkapyyntö.

 • Kun valmistut diplomi-insinööriksi, arkkitehdiksi, maisteriksi tai suoritat tieteellisen jatkotutkinnon
 • Kun työsuhteesi muuttuu määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi, harjoittelijasta vakituiseksi ammattilaiseksi
 • Kun työsuhteesi alussa ollut koeaika päättyy, jos palkkaa ei ole muuten tarkistettu
 • Kun esihenkilösi tarjoaa uutta työnkuvaa ja/tai uusia työtehtäviä tai -vastuita
 • Kun organisatorinen asemasi ja/tai tittelisi selvästi muuttuu tai on käytännössä muuttunut kasvaneiden vastuiden myötä, esim. asiantuntijasta vaativampaan asiantuntijatyöhön, asiantuntijasta keskijohtoon (manager), keskijohdosta ylempään johtoon (johtajasopimus)
 • Kun saat valmiiksi työprojektin, josta tulee hyvää konkreettista esimiehelle näytettävää palautetta esimerkiksi asiakkailta tai yhteistyökumppaneilta, ja/tai josta tulee merkittävää tuloa yritykselle
 • Kun edellisestä palkantarkistuksesta on kulunut aikaa vuosi tai enemmän
 • Kun sinulla on kehityskeskustelu. Jos esihenkilö sanoo, että tässä keskustelussa ei keskustella palkasta, ehdota itse sellaista keskustelua, jossa keskustellaan. Palkasta on hyvä keskustella säännöllisesti esihenkilön kanssa, esimerkiksi kerran vuodessa.
 • Kun haet itse uutta kiinnostavaa työtehtävää
 • Kun sinulle ehdotetaan siirtymistä toiseen yritykseen (head-hunt)
 • Kun TEKin palkkanosturi tai palkkaneuvonta selvästi kertovat, että vastaavissa tehtävissä yleisesti ansaitaan selvästi paremmin

Palkka ei aina nouse, vaikka pyytäisi palkankorotusta. Mutta pyytämättä se nousee vielä huonommin. Tutkimustemme mukaan aloite palkkakeskusteluun tulee yleensä työntekijältä itseltään, joten kannattaa olla aktiivinen! Palkka-asioista kannattaa keskustella myös työkavereiden kanssa.

Palkkaneuvottelijan muistilista

Palkkakeskusteluun kannattaa valmistautua hyvin miettimällä oma palkkatoive ja erityisesti hyvät perustelut sille. Alta löydät kootut vinkit palkkakeskusteluun.

Valmistautuminen

 • Selvitä, onko organisaatiossanne käytössä jokin palkkausjärjestelmä tai perustuuko palkkauksesi työehtosopimukseen ja keneltä näistä voi kysyä. Tutustu näihin mahdollisimman hyvin, tarvittaessa saat tulkinta-apua liitostasi.
 • Tutustu oman alasi palkkatilastoihin ja -suosituksiin. TEKin jäsenenä käytössäsi ovat Palkkanosturi ja muut palkkatilastomme. Voit myös ottaa yhteyttä palkkaneuvontaan
 • Perehdy myös oman yrityksesi palkkatasoon esimerkiksi keskustelemalla luottamusmiehen ja/tai kollegoidesi kanssa.
 • Tutustu myös yrityksen palkkapolitiikkaan: mistä palkitaan?
 • Analysoi omat työtehtäväsi ja niiden vaativuus.
 • Mieti, onko tehtävissäsi tapahtunut muutoksia: ovatko tehtävät muuttuneet vaativammiksi ja vastuut kasvaneet?
 • Mieti, miten oma osaamisesi ja tuloksellisuutesi on parantunut ja tuo se esille konkreettisin esimerkein.
 • Kertaa edellisen neuvottelun kokemukset.
 • Aseta itsellesi neuvottelutavoite ja tee muistilista perusteluista neuvottelua varten.
 • Harjoittele neuvottelua joko mielessäsi tai jonkun muun kanssa ja pyri ennakoimaan vastapuolen argumentteja.

Neuvottelussa

 • Esitä palkkatoiveesi ja perustelut sille asiallisen jämäkästi.
 • Käytä perusteluissasi organisaation omia termejä, linkitä tehtäväsi organisaation kokonaistavoitteisiin.
 • Painota tehtävän vaativuuden elementtejä sekä osaamistasi, kehittymispotentiaaliasi, tuloksiasi, motivaatiotasi ja sitoutumistasi.
 • Korosta taitoja, joista organisaatio hyötyy.
 • Vastaa vasta-argumentteihin.
 • Lopuksi todetkaa yhdessä neuvottelutulos.

Jälkiarviointi

 • Mieti, saavutitko tavoitteesi. Jos et, mikä oli syynä?
 • Pohdi, mitkä olivat vahvuutesi ja heikkoutesi neuvottelussa.
 • Puuttuiko sinulta jotain oleellista tietoa, mitä palkkaneuvottelussa olisi tarvittu?
 • Mieti, mitä on parannettava seuraavaa kertaa varten ja mitä tekisit toisin.
 • Tee muistiinpanot neuvottelusta, jotta muistat mitä olette sopineet ja opiksi seuraavaa kertaa varten.

Harjoitus: Oman osaamisen tunnistaminen

Lähde: YTN Paranna palkkaasi -opas

"Otin yhteyttä TEKin palkkaneuvontaan, kun koin saamani palkan olevan alakanttiin ja en ollut varma minkä verran voisin pyytää osaamiseni huomioon ottaen. Sain varmistuksen sille, että palkkani on melko matala ja rohkeuden vaatia enemmän."

Anonyymi jäsenpalaute