Historia ja yhteiskuntaoppi

Historialliset tapahtumat antavat hyvän kuvan siitä, miten suuri joukko ihmisiä toimii isoina ryhminä eri tilanteissa. Historian kautta voi myös hyvin perehtyä niihin syihin, jotka saavat ihmiset toimimaan joko omaksi hyväkseen tai koko yhteisön eduksi. Joskus hyvät aikomukset ovat johtaneet kokonaisen kansakunnan kärsimyksiin. Syiden pohtiminen antaa erittäin hyvät eväät myös tulevaisuuden haasteiden käsittelyyn ja eri ratkaisujen vaikutusten arviointiin.

Ihminen toimii osana ympäröivää yhteiskuntaa. Työelämässä tämä rooli korostuu, erityisesti jos omassa työtehtävässään voi vaikuttaa yrityksen tai yhteisön toimintaan. Silloin laajempi käsitys yhteiskunnan toiminnasta ja vaikutusmekanismeista auttaa tekemään parempia päätöksiä.