Etätyöpaja: Tavoitteet ja valmentava ohjaus

Tämä on ensimmäinen osa Tuloksellisen vuorovaikutuksen johtamisen kaksiosaista työpajaa. Tässä työpajassa harjoittelemme yhteistoiminnallista tavoitteiden asettamista ja itseohjautuvuuden vahvistamista valmentavalla johtamisotteella. Tule mukaan elämäsi hauskimpaan etävalmennukseen!
webinaari
26.01.2021 -
17:00 to 19:00
Etätyöpaja (Zoom)

Tuloksellisen vuorovaikutuksen johtaminen 1. osa

Tähän kokonaisuuteen liittyy kaksi erillistä työpajaa. Voit ilmoittautua mukaan molempiin työpajoihin tai osallistua vain jompaan kumpaan. Saat kuitenkin parhaan hyödyn kokonaisuudesta osallistumalla molempiin.

Kokonaisuus sisältää seuraavat työpajat: 

1. Työpaja: Tavoitteiden asettaminen ja valmentava ohjaus
2. Työpaja: Palute ja myötätunto, ti 2.2.2020 klo 17 - 19

1. Työpaja: Tavoitteiden asettaminen ja valmentava ohjaus

Tavoite
Tässä moduulissa harjoittelemme yhteistoiminnallista tavoitteiden asettamista ja itseohjautuvuuden vahvistamista valmentavalla johtamisotteella. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä valmentavan johtajuuden konkreettisista keinoista ja niiden soveltamisesta arjen johtamistilanteisiin. Yhteistyössä tapahtuva tavoitteiden asettelu ja valmentava ohjaus vahvistavat sitoutumista, motivaatiota ja itseohjautuvuutta ja tuottavat parempia tuloksia työssä. Tavoitteiden asettaminen on vahvasti sidoksissa palautteen antamiseen. Siksi nämä kaksi modulia sopivat hyvin vastapareiksi.

Kenelle työpaja on tarkoitettu?
Työpajasta hyötyvät kaikki työntekijät, ennen kaikkea johtajat, tiimin vetäjät, opettajat, ohjaajat, valmentajat, kouluttajat ja tiimin jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita valmentavasta johtajuudesta ja itseohjautuvuuden johtamisesta.

Työpajan sisältö
Työpajassa tutustutaan tavoitteiden asettamisen ja valmentavan ohjauksen teoriaan ja ennen kaikkea käytäntöön. Tutkimme tavoitteiden asettamisen yhteistoiminnallisuutta ja valmentavan ohjaustyylin eroa perinteiseen ylhäältä-alas johtamistyyliin. Kartoitamme tavoitteiden asettamisen keinoja jakamalla kollegiaalisesti jo olemassa olevia toimivia keinoja ja tutkimalla myös uusia.

Teemme myös vertailevaa tutkimusta perinteisen johtamistyylin ja valmentavan ohjaustyylin eroista sekä johdettavan että johtajan näkökulmasta. Saamme todistusvoimaista kokemukseen perustuvaa tietoa ohjaustyylien eduista ja haitoista ja niiden vaikutuksesta sisäiseen motivaatioon, sitoutumisen asteeseen ja itseohjautuvuuteen.

Työpajasta saat

  • konkreettisia harjoitteita ja työkaluja arkeesi, joilla voit kehittää johtamis- tai alaistaitojasi
  • syvemmän ymmärryksen valmentavan johtamisen konkreettisista ilmenemismuodoista 
  • keinoja johtaa itseohjautuvuutta ja sisäistä motivaatiota
  • helpotusta arkeesi jakamalla asiantuntijuuden johdettaviesi kanssa
  • konkreettisia kollegiaalisia esimerkkejä ja vinkkejä
  • työkaluja kohdata myös erimielisyyttä, vastaväitteitä ja vastarintaa

Työpajan toteutus
Työpaja toteutetaan etänä ja välineenä käytetään Zoomia. Teemme konkreettisia harjoitteita sekä yhteistilassa että ryhmätiloissa. Valmennus on taitavasti fasilitoitu me-we-us periaatteella - jokainen harjoite puretaan keskustellen ja yhdistetään valmennuksen keskeisiin käsitteisiin sekä työn arkeen. Saat tarkemmat ohjeet työpajaan liityen ilmoittautumisen jälkeen.

Tule mukaan elämäsi hauskimpaan etävalmennukseen! 


Valmentajana toimii Interaction Designer, Agent Handler, Simo Routarinne, Doninto Oy.

Simo on kansainvälisesti arvostettu vuorovaikutuksen asiantuntija, viisas ja hauska luennoitsija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja. Yli 25 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

Kaikki työpajaan osallistuvat saavat käyttöönsä 30 päivän ajaksi Doninton verkkopalvelun kautta itseoppimiseen kannustavan työkalun valmennusten tueksi (app.doninto.com). Saat koodin työkaluun työpajan jälkeen. Työpajasta tulee myös tallenne, joka on nähtävillä TEKin tallennekirjastossa (sisäänkirjautumisen takana).