CV-ohjeet

CV:n tarkoitus on kertoa osaamisestasi ja kokemuksestasi selkeästi ja tiivistetysti. CV:ssä ei ole tarkoitus kertoa kaikkea työhistoriastasi, vaan siihen kerätään haettavan työpaikan kannalta olennaiset asiat. Pyri siihen, että CV kertoo lukijalle johdonmukaisen ammatillisen tarinan, ja että ulkopuolinen ymmärtää työhistorian yhdellä lukemalla.

RAKENNE

CV:n peruselementit:

 • Yhteystiedot
 • Tiivistelmä/profiili/ydinosaaminen ja vahvuudet
 • Työkokemus
 • Koulutus
 • IT-taidot
 • Kielitaito

Lisäksi voit mainita:            

 • Täydennyskoulutus                                                                                     
 • Luottamustehtävät/vapaaehtoistyö
 • Kiinnostukset                                                                                                 
 • Muut tiedot
 • Suosittelijat

CV:N PITUUS

CV:n hyvä pituus on noin kaksi sivua. Työelämässä pidempään olleella on luonnollisesti pidempi CV kuin vasta valmistuneella. Tiettyä pituutta tärkeämpää on kuitenkin se, että CV:stä löytyvät tärkeimmät asiat kokemuksestasi ja osaamisestasi. Laita CV:si alareunaan tai alamarginaaliin CV:n perustiedot, jotta ne löytyvät jokaiselta sivulta. Esim. CV Etunimi Sukunimi sivu 1/2.

ASIOIDEN ESITTÄMISJÄRJESTYS

CV:ssä olevien kohtien järjestys voi vaihdella tilanteestasi riippuen. Ne asiat, jotka oletettavasti kiinnostavat potentiaalista työnantajaa eniten, kannattaa sijoittaa CV:ssä ensimmäiseksi. Jos olet ollut työelämässä jo pidempään, niin potentiaalista työnantajaa kiinnostaa todennäköisesti enemmän viimeisimmät työtehtäväsi kuin koulutustaustasi. Vastavalmistuneen kohdalla taas tuore tutkinto voi olla tärkeässä roolissa. Mitä relevantimpi jokin asia on, sitä enemmän tilaa ja huomiota sille kannattaa CV:ssä antaa.

KIELIASU JA ULKOASU

Ulkoasu on tärkeä olla kunnossa. Tarkista, että fontti on helppo lukea, eikä CV:ssä ole pitkiä tai raskaita tekstikappaleita. Lukija löytää tarvittavat tiedot nopeasti vaikka vain silmäilemällä.

Yleinen sääntö on, että CV kirjoitetaan sillä kielellä, jolla hakemasi työtehtävän työpaikkailmoitus on kirjoitettu. Ole huolellinen oikeinkirjoituksen kanssa, ja tarkista kieliasu esimerkiksi oikolukuohjelmalla.

CV:n lukee usein joku muu kuin saman alan koulutuksen saanut henkilö. Siksi on tärkeää avata asioita CV:ssä riittävässä laajuudessa ja välttää ammattijargonia. Tuo osaamistasi esille esimerkkien ja konkretian avulla.

VISUAALINEN CV

Visuaalinen CV on yksi uusista työnhaun trendeistä. Nykyisin visuaalinen CV on yleisesti käytössä myös muillakin kuin luovilla aloilla. Visuaalisella CV:llä voit erottautua työnhaussa ja antaa ajan tasalla olevan vaikutelman itsestäsi työnhakijana.

Visuaalisen CV:n ulkoasu kannattaa valita siten, että se on omaan alaan tai haettavaan organisaatioon soveltuva. Visuaalisen CV:n tekemiseen on erilaisia ohjelmia, kuten Word-templatet ja Canva. Voit katsoa esimerkkejä myös Työkirjasta.

Räätälöityjä CV-ohjeita eri tehtäviin

Työskenteletkö tuotekehityksessä, IT-alalla tai projektitehtävissä? Olemme koonneet kattavat vinkit juuri sinulle. CV-vinkit -pdf:ien avaamiseen suosittelemme Chrome-, Edge-tai Safari-selaimia.

Oletko siirtymässä akateemiselta uralta yksityiselle sektorille? Katso CV-vinkkimme tutkijalle.