• JavaScript-tukea ei tunnistettu. Tämä sivusto ei toimi kunnolla ilman JavaScript-tukea. Ole hyvä ja ota JavaScript-tuki käyttöön selaimesi asetuksista.

Vastavalmistuneiden kysely

Vastavalmistuneiden kysely

Vastavalmistuneiden kyselyn uusimmat tulokset:

TEK ja teknillisen yliopistokoulutuksen yksiköt keräävät systemaattisesti palautetta tekniikan alalta valmistuneilta.

Kyselyssä ovat mukana Aalto-yliopiston sähkötekniikan, perustieteiden, kemian tekniikan sekä insinööritieteiden korkeakoulut, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta.
 
Kysely on vertailukelpoisuuden takaamiseksi kaikille sama lukuun ottamatta neljää vaihtoehtoista yksikkökohtaista kysymystä. Vastauksia pyydetään kaikilta osallisten yksiköiden tekniikan ja arkkitehtuurin aloilta valmistuneilta. Kyselyn kattavuus on noin 98 prosenttia kaikista tekniikan ja arkkitehtuurin alojen opiskelijoista.

Tavoitteena laadukas koulutus

Kyselyn tarkoituksena on varmistaa tekniikan alan yliopistotutkinnon laatu. Kyselyssä kerätään palautetta muun muassa opintojen ohjauksesta ja sujuvuudesta, sekä siitä miten opintojen antamat valmiudet vastaavat työelämän odotuksiin. Kyselyssä selvitetään myös työkokemusta ja työtilannetta valmistumishetkellä. Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistokoulutuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa. Toimitamme jokaiselle kyselyyn osallistuneelle yksikölle yksikkökohtaiset tulokset ja vertailutiedon koko otantaan. Lisäksi järjestämme kaikille osallisille yksiköille tulosten purkutilaisuuden.

Hyvät käytännöt kiertämään

Järjestämme kyselyn tuloksien julkistamisen yhteydessä vuosittain tulosseminaarin. Seminaarissa yliopistokoulutuksen järjestäjät ja opettajat, opiskelijat sekä työmarkkinajärjestöt kokoontuvat pohtimaan palautekyselyn tuloksia ja tekniikan yliopistokoulutuksen kehityssuuntia. Seminaari tarjoaa myös hyvän tilaisuuden jakaa ja vastaanottaa hyviä käytänteitä sekä verkostoitua.

TEK tekee vastavalmistuneiden kyselyn sekä vuosiseminaarin keskeisimmistä tuloksista vuosittain julkaisun yliopisto-opetuksen kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi.

Tutustu myös TEK-lehden artikkeliin vastavalmistuneiden kyselyn keskeisimmistä tuloksista.

Lisätietoja

Pirre Hyötynen
Asiamies, korkeakoulupolitiikka
Tekniikan yliopistokoulutuksen palautekyselyn ohjausryhmän sihteeri
Puh. (09) 2291 2236, 040 529 6662
Pirre.Hyotynen@tek.fi

Tulokset ja julkaisut

TEK tekee vastavalmistuneiden kyselyn sekä vuosiseminaarin keskeisimmistä tuloksista vuosittain julkaisun yliopisto-opetuksen kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi.  
 
2014

Vuotuinen tulosseminaari

Järjestämme kyselyn tuloksien julkistamisen yhteydessä vuosittain tulosseminaarin. Seminaarissa yliopistokoulutuksen järjestäjät ja opettajat, opiskelijat sekä työmarkkinajärjestöt kokoontuvat pohtimaan palautekyselyn tuloksia ja tekniikan yliopistokoulutuksen kehityssuuntia. Seminaari tarjoaa myös hyvän tilaisuuden jakaa ja vastaanottaa hyviä käytänteitä sekä verkostoitua.
 
2014
  • Julkaisu 2013 valmistuneiden tuloksista ja tulosseminaarista julkaistaan marraskuussa 2014. 
2013
  • Vuoden 2013 julkaisu (pdf), jossa keskeisimmät vuonna 2012 valmistuneilta kerätyn palautteen tulokset sekä 7.5.2013 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa pidetyn valtakunnallisen tulossseminaarin tuotokset.
Avainsanat: 
valmistuneiden palaute
vastavalmistuneet
vastavalmistuneiden kysely
Opetuksen laatutyö
Opetuksen laatu vaikuttaa tekniikan akateemisten valmiuksiin tehdä mielekäs työura.

Diplomi-insinööreillä on keskimäärin kaksi vuotta työkokemusta valmistuessaan. Työkokemus vahvistaa omaan opintoalaan liittyvää osaamista ja auttaa työllistymään koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Vastavalmistuneelle
Tekin jäsenenä saat neuvoja, kun haet ensimmäistä oman alan työpaikkaasi tai vaihdat työtehtävää.