tervetuloa tutkimus kirjallisuus eettiset säännöt
  case-materiaali työkalupakki vapaa sana linkit
 

 

Tekniikan akateemisten liiton kunniasääntö

 

Tekniikkaa tarvitaan lisäämään ihmiskunnan hyvinvointia. Tekniikka on kehittynyt osana kulttuuria. Se on ammattitaitoa, joka teknisten tieteiden kehittyessä on jalostunut täsmälliseen muotoon.

* * *

Tekniikan vaikutukset ovat usein palautumattomia ja monimutkaisia ja ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Tekniikkaa kehitettäessä tulee turvata luonnon monimuotoisuus ja säilyttää ympäristö elinkelpoisena tuleville sukupolville.

* * *

Tekniikan hallitseminen edellyttää, että yhteiskunnalliset päätökset perustuvat parhaaseen mahdolliseen tietoon tekniikasta ja sen vaikutuksista. Tähän päästään avoimella vuorovaikutuksella eri alojen edustajien ja kansalaisten kesken.

* * *

Ihmisten elinoloissa ja yhteiskuntien kehityksessä on maailmanlaajuisesti suuria eroja. Tekniikan nykyistä laajempi soveltaminen on keskeinen keino näistä eroista aiheutuvien ongelmien ratkaisemisessa.

Tuntien oikeuteni ja velvollisuuteni tahdon noudattaa kaikissa toimissani tämän kunniasäännön ohjeita.

 

Tulevaisuuden muovaaminen

Tekniikan asiantuntijana olen rakentamassa teitä tulevaisuuteen. Olen vastuussa myös tuleville sukupolville tekniikan kehittämisestä ja soveltamisesta. Työssäni otan huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.

 

Jatkuvuus

Tietoni ja taitoni ovat perintöä yksilöiden ponnistelusta vuosituhansien aikana. Haluan vuorostani pitää huolta ammattini nuoren polven perehdyttämisestä tekniikan taitoihin ja perinteisiin.

 

Elinikäinen kehittyminen

Kartutan jatkuvasti ammattitaitoani ja vahvistan henkistä kasvuani.

 

Toisten työn kunnioittaminen

Kunnioitan toisen oikeutta hänen tekemiinsä oivalluksiin, julkaisuihin ja muihin luovan työn tuloksiin.

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Toimimalla järjestössäni ja osallistumalla julkiseen elämään edistän ammattikunnan arvostusta ja sen yhteisiä tavoitteita.

 

Työmoraali

Otan vastaan vain tehtäviä, joiden tavoitteet tunnen ja voin itse hyväksyä. Työnantajani ja asiakkaani voivat olla vakuuttuneita siitä, että teen parhaani heidän hyväkseen.

 

Rehellisyys ja vastuullisuus

Olen ammatissani lahjomaton ja rehellinen. Kannan aina henkilökohtaisesti vastuun teoistani. Toimimiseni ammattikunnan edustajana ei vähennä henkilökohtaista vastuutani.

Hyväksytty Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n valtuuston

juhlakokouksessa 15.3.1996

 

 

 

 
tervetuloa tutkimus kirjallisuus eettiset säännöt
  case-materiaali työkalupakki vapaa sana linkit