Työmarkkinatutkimus (TMT)

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2015 lokakuussa 4 750 euroa ja keskipalkka 5 224 euroa.

TEK tekee vuosittain työmarkkinatutkimuksen jäsenilleen. Tutkimuksella saadaan tietoa esimerkiksi jäsenkunnan rakenteesta, sijoittumisesta työmarkkinoille, palkoista, ansioiden kehityksestä ja työajoista. Tavoitteena on saada luotettavaa ja ajantasaista tietoa jäsenistön tilanteesta edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi. Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään myös jäsenpalveluissa kuten palkkaneuvonnassa.

Työmarkkinatutkimuksen 2015 tuloksia

Työmarkkinatutkimuksen tuloksia julkaistaan TEK-lehdissä ja www-sivuilla. Työmarkkinatutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös Palkkanosturissa.