Työllisyystilastot

Tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyys näyttää kääntyneen laskuun. Marraskuussa työttöminä oli 3099 tekniikan akateemista, mikä oli 5 prosenttia alan työvoimasta. Samalla tasolla oltiin edellisen kerran loppuvuodesta 2014. Vuoden takaiseen verrattuna työttömiä oli marraskuussa 133 vähemmän.

Kuukausitilastot marraskuu 2016

TEK työttömyyskatsaus Q3/2016

 

TEK Työttömyysraportti Q3/2016

Tekniikan alan yliopistotutkinnon suorittaneiden työttömyys on pysynyt kesän ja syksyn korkealla tasolla. Työttömiä on ollut jatkuvasti vähintään noin 3200, mikä on 5,2 – 5,4 % vastaavasta työvoimasta.

Työttömyyden 4 vuotta kestänyt yhtäjaksoinen kasvu on kuitenkin hiipumassa. Varsinaisesta käänteestä ei kuitenkaan voida vielä puhua. Syyskuun lopussa työttömiä tekniikan alan yliopistokoulutettuja oli 3321, mikä on TEKin arvion mukaan 5,3 % vastaavasta työvoimasta. Kasvua vuoden takaiseen verrattuna 1,7%.

Koulutusalat

Työttömien tekniikan yliopistokoulutettujen määrät vaihtelevat koulutusaloittain. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä on lisääntynyt kone-, sähkö- ja prosessitekniikassa. Myös tuotantotalouden alalla on nousua. Sen sijaan rakentamisen työllisyyskehitys on ollut suopeaa. Tämä näkyy erityisesti rakennusalan ja arkkitehtien työllisyydessä. Myös tieto- ja tietoliikennetekniikan aloilla on havaittavissa pientä työttömyyden vähenemistä.

ELY-keskukset

Työttömät tekniikan yliopistokoulutetut keskittyvät Suomessa luonnollisesti suurille teollisuuspaikkakunnille. Kaikista työttömistä 71 % on Uudellamaalla, Pirkanmaalla tai Keski-Pohjanmaalla.

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä laski Pohjois-Savossa, Hämeessä, Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Kainuussa työttömyys sen sijaan lisääntyi. Samoin pientä kasvua oli havaittavissa myös Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Ikäryhmät

Kesän tilanteeseen verrattuna työttömien määrä syksyllä on vähentynyt eniten nuoremmissa ikäryhmissä, vaikkakin vastavalmistuneiden työttömyys näyttää olevan kasvussa, kun lukuja verrataan syksyn 2015 tilanteeseen. Myös 30-39-vuotiaiden työttömyys on lisääntynyt jonkin verran viime syksyyn nähden. Yli 50-vuotiaiden työttömyys on syksyllä samalla tasolla kuin kesällä, vuoden takaiseen tilanteeseen on havaittavissa pientä nousua.

Lähteet:

Työ- ja elinkeinoministeriö, Tilastokeskus, tekniikan alan yliopistot
Sisältää diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.
Luvut eivät sisällä jatkotutkintoja suorittaneita.
Luvut eivät sisällä lomautettuja.

 

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työllisyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.