Työllisyystilastot

Työttömien diplomi-insinöörien ja muiden tekniikan akateemisten määrä vähenee nyt vauhdilla. Toukokuun lopussa työttömänä oli 2734 tekniikan akateemista, mikä on 4,3 prosenttia alan työvoimasta. Työttömien tekniikan alan yliopistokoulutettujen määrä on laskenut viimeisen 12 kuukauden aikana yli 14 prosenttia kevään 2014 tasolle. Vastavalmistuneilla tilanne parantunut vielä rajummin. Toukokuun lopussa työttömiä 130, mikä on 24 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuukausitilastot toukokuu 2017

TEK työttömyyskatsaus Q1/2017

Tekniikan alan yliopistotutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on kehittymässä nyt voimakkaasti positiiviseen suuntaan. Maaliskuun lopussa työttömiä tekniikan akateemisia oli 2898, mikä on TEKin arvion mukaan noin 4,6 prosenttia alan työvoimasta. Työttömien määrä on vähentynyt vuoden aikana lähes 11prosenttia, ja edellisen kerran työttömiä oli alle 3000 marraskuussa 2014. Työttömyysprosentti on laskenut heinäkuun huipusta (5,8 %) 8 kuukaudessa kolmen vuoden takaiselle tasolle.

Työllisyystilanne kääntyi selvään laskuun jo vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä, jolloin työttömien määrä väheni jo 4 prosenttia. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä lasku on kuitenkin kiihtynyt edelleen. Pelkästään ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2017 työttömien määrä on vähentynyt 10 prosenttia.

Myös vastavalmistuneiden tekniikan akateemisten työllisyystilanne on lähtenyt parantumaan viimeisen 6 kuukauden aikana. TEKin arvion mukaan maaliskuun lopussa vastavalmistuneista oli työttömänä noin 5,4 prosenttia.

Koulutusalat

Työllisyystilanne on kohentunut kaikilla tekniikan koulutusaloilla. Eniten työttömien määrä on vuoden aikana vähentynyt sähkö- ja automaatiotekniikan (-16,1 %) sekä prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusaloilla (-16,5 %). Vuoden 2017 1. neljänneksellä työttömien määrä on vähentynyt erityisen voimakkaasti arkkitehtuurin alalla. Kolmen kuukauden aikana työttömien arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien määrä on vähentynyt yli 17 prosenttia.

ELY-keskukset

Yli 70 % työttömistä tekniikan akateemisista on Uudellamalla, Pohjois-Pohjanmaalla tai Pirkanmalla. Pelkästään Uudenmaan osuus kaikista työttömistä on yli 40 prosenttia. Erityisen positiivisesti työttömyystilanne on kehittynyt Pohjois-Pohjanmaalla, jossa työttömien määrä on vähentynyt vuoden aikana noin 19 prosenttia. Myös Koillis-Suomessa ja Keski-Suomessa kehitys on vuoden aikana ollut keskimääräistä positiivisempaa.

Ikäryhmät

Tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyystilanne on parantunut vuoden aikana kaikissa ikäryhmissä. Positiivinen kehitys on kuitenkin painottunut erittäin voimakkaasti nuoriin ikäluokkiin. Vuoden aikana yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä työttömien määrä on vähentynyt ainoastaan noin 4 prosenttia, kun samaan aikaan alle 40-vuotiaiden ikäryhmässä määrä on vähentynyt peräti noin 20 prosenttia. 40-49 -vuotiaiden ikäryhmässä määrä on vähentynyt 11 prosenttia. Pelkästään vuoden 2017 1. neljänneksellä alle 40-vuotiaden työttömien määrä väheni 18 prosenttia, 40-49 -vuotiaiden 7 prosenttia ja yli 49-vuotiaiden 5 prosenttia. 

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työllisyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.