Työllisyystilastot

Työttömien diplomi-insinöörien ja muiden tekniikan alan yliopistokoulutettujen määrä kääntynyt kolmannella vuosineljänneksellä nopeaan laskuun. Pelkästään heinä-syyskuussa työttömien määrä väheni yli 8 prosenttia, ja koko vuoden aikana määrä on vähentynyt yli 23 prosenttia. Syyskuun lopussa työttömänä oli 2548 tekniikan akateemista, mikä oli 4,0 prosenttia alan työvoimasta. Vastavalmistuneita tekniikan akateemisia oli syyskuun lopussa työttömänä 127, mikä on lähes 40 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuukausitilastot syyskuu 2017

TEK työttömyyskatsaus Q2/2017

Tekniikan alan yliopistotutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on kehittynyt vuoden aikana voimakkaasti positiiviseen suuntaan. Kesäkuun lopussa työttömiä tekniikan akateemisia oli 2777, mikä on TEKin arvion mukaan noin 4,4 prosenttia alan työvoimasta. Työttömien määrä on vähentynyt vuoden aikana yli 17 prosenttia. Työttömyysprosentti on laskenut vuoden 2016 heinäkuun huipusta (5,8 %) nopeast kuukaudessa kolmen vuoden takaiselle tasolle. Työllisyystilanne kääntyi selvään laskuun jo vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2017 alkupuolella lasku on jatkunut tasaisena. Normaalin kausivaihtelun vuoksi työttömyys nousi hieman kesäkuussa, mutta oletettavasti kääntyy laskuun taas elokuussa. Myös vastavalmistuneiden tekniikan akateemisten työllisyystilanne on parantunut viimeisen 6 kuukauden aikana. TEKin arvion mukaan viimeisten 12 kuukauden aikana valmistuneista oli kesäkuun lopussa työttömänä noin 4,6 prosenttia.

Koulutusalat

Työllisyystilanne on kohentunut kaikilla tekniikan koulutusaloilla. Eniten työttömien määrä on vuoden aikana vähentynyt sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusalalla (-25 %) ja kone- ja energiatekniikan koulutusalalla (-19 %). Myös vastavalmistuneiden tilanne on kohentunut erityisesti sähkö- ja automaatiotekniikan alalla.

ELY-keskukset

Yli 70 % työttömistä tekniikan akateemisista on Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla tai Pirkanmaalla. Pelkästään Uudenmaan osuus kaikista työttömistä on noin 46 prosenttia. Erityisen positiivisesti työttömyystilanne on kehittynyt Keski-Suomessa, jossa työttömien määrä on vähentynyt vuoden aikana noin 23 prosenttia. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa kehitys on vuoden aikana ollut keskimääräistä positiivisempaa.

Ikäryhmät

Tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyystilanne on parantunut vuoden aikana kaikissa ikäryhmissä. Positiivinen kehitys on kuitenkin painottunut erittäin voimakkaasti nuoriin ikäluokkiin. Vuoden aikana yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä työttömien määrä on vähentynyt ainoastaan noin 11 prosenttia, kun samaan aikaan alle 40-vuotiaiden ikäryhmässä määrä on vähentynyt peräti noin 25 prosenttia. 40-49 -vuotiaiden ikäryhmässä määrä on vähentynyt 18 prosenttia. Trendin johdosta yli 50-vuotiaiden osuus kaikista työttömistä tekniikan akateemisista kasvaa tasaisesti.

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työllisyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.