Tasa-arvokysely - Onko työpaikallasi asiallinen meininki?

Oletko joutunut kokemaan olevasi väärän ikäinen, näköinen tai väärää sukupuolta? Tai oletko huomannut jonkun työkaverisi joutuneen syrjinnän kohteeksi? Onko siihen tarvittaessa puututtu?
 
TEK selvitti huhti-toukokuussa 2017 tekkiläisten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kokemuksia sekä tilannetta työpaikoilla. 5000:lle TEKin jäsenelle toimitettiin anonyymi linkki räätälöityyn KivaE-kyselyyn.

Tuloksia:

 


 
Hyödynnämme tuloksia laajasti työelämän edunvalvonnassa, vaikuttamistyössä sekä jäsenpalveluiden kehittämisessä.
 
Aikaisempia tutkimustuloksia aiheesta:

 
Lakitietoa: "Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu"