Palvelukyselyn tulokset

Haluamme kehittää jäsenpalveluitamme ja keräämme niistä jatkuvasti palautetta.

Linkki palautekyselyyn lähetään kaikille palveluita käyttäneille jäsenille.

Palautetta kerätään oikeudellisten palveluiden, urapalveluiden, palkkaneuvonnan ja jäsenrekisterin toiminnasta. Palautteen perusteella arvioidaan kehittämistarpeita ja sovitaan toimenpiteistä palveluiden kehittämiseksi edelleen.

Kiitos kaikille palautetta antaneille!

Tuloksia

Kannattiko palvelua käyttää & arvio palvelun asiantuntevuudesta

Asiasanat: